DIS CD/DVD skivor

 

Uppdaterad 2015-07-13

 

 

 

Information om CD/DVD-skivor

Målet med DIS cd-bibliotek är att kunna informera våra medlemmar om vilka CD-skivor som finns på marknaden. Föreningen köper därför in ett exemplar av alla skivor som innehåller personuppgifter som kan användas i släktforskningen.

En del skivor är av äldre datum och kanske inte längre finns att köpa.

De finns dock att prova i forskarstugan i Gamla Linköping.

OBS! Du måste boka tid i förväg för att vara säker på att en dator är ledig.

Telefon: 013-14 90 43

Vi är tacksamma för tips om cd-skivor som du inte finner här.

Var vänlig meddela oss även ändringar av inköpsadresser eller andra fel.

Observera att CD/DVD-skivorna inte kan köpas från Föreningen DIS!

Tipsa oss här om skivor vi inte har listat: cd-biblioteket

Skivorna placeras om möjligt under respektive län (Se karta nedan).

Om skivan berör flera län, eller har ett icke geografiskt bundet innehåll,

kan du finna den under kategori indelade skivor.

Registret i nummerordning, kategoriordning och utgångna skivor.

Tips: använd gärna zoom på sidorna, Control plus eller Control minus,

dvs Ctrl + eller Ctrl

Contol F söker på webbsidan, dvs Ctrl F,   F = Find.

 

Svenska skivor, geografiskt indelade

Länsbokstäver

Län

AB

Stockholms län

C

Uppsala län

D

Södermanlands län

E

Östergötlands län

F

Jönköpings län

G

Kronobergs län

H

Kalmar län

I

Gotlands län

K

Blekinge län

L

Kristianstads län

M

Malmöhus län

N

Hallands län

O

Göteborgs och Bohus län

P

Älvsborgs län

R

Skaraborgs län

S

Värmlands län

T

Örebro län

U

Västmanlands län

W

Kopparbergs län

X

Gävleborgs län

Y

Västernorrlands län

Z

Jämtlands län

AC

Västerbottens län

BD

Norrbottens län

 

Svenska skivor, kategori indelade

Adel och heraldik

Svenska adelsläkter

Biografier

Biografier

Domböcker

Domböcker

Emigranter

Emibas, Emigranten Populär, mm

Gods och gårdar

Svenska gods och gårdar

Kartor

Historiska kartor, ortsregister, mm

Militaria

Soldater, båtsmän, mm

Paleografi

Paleografi

Publikationer

Skannade böcker, tidskrifter mm

Rikstäckande databaser

Sveriges dödbok, Folkräkningarna, mm

Släkter

Släktutredningar för några släkter

Släktforskning

Allmänt om släktforskning

Sveriges bebyggelse

Sveriges bebyggelse

Utgått

Äldre versioner som ersätts av nyare versioner

Yrken

Några yrkesgrupper, smeder sjömän, mm

Övrigt

Inspelade röster, mm

 

Nordiska skivor

Danmark

Danska skivor

 

Finland

 

Norge

Norska skivor

 

Island

 

Estland

 

Lettland

 

Litauen

 

 

Internationella skivor

UK

 

USA

 

Kanada

 

 

Uppdaterad 2015-07-13