CD/DVD-skivor: Adel

Uppdaterad 2013-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

033

 

Riddarhusets stamtavlor, version 3.0, 2002

(DISCD#033)

 

Materialet på cd-skivan omfattar närmare 300.000 personer från medeltid till nutid.

Skivan omfattar bl.a. Gustaf Elgenstiernas klassiska verk "Svenska adelns ättartavlor", som gavs ut under åren 1920-1936.

 

Personuppgifterna är uppdaterade i flera fall fram till slutet av 1990-talet.

 

Materialet ligger i pdf-filer och man kan söka i hela materialet.

Mer information på www.riddarhuset.se

055

 

 

Svensk Wapen CD

(DISCD#055)

 

Svensk WapenCD är skapad efter förlaga av A.W. Stjernstedt's och C.A. Klingspor's 1800-tals verk i fem band.

 

Bilderna anpassade för digitalt media av Jonas Hjelm och Olle E.Johansson.

 

Färgbilder av 2885 vapensköldar, varav 2339 adelsmän, 404 friherrliga och 142 grevliga.

Köpes via www.adelsvapen.com