CD/DVD-skivor: Biografier

Uppdaterad 2013-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

002

 

Svenskt biografiskt lexikon SBL Band 1-31

(DISCD#002) Uppdaterad 2004-03.

SBL är ett standardverk och en rik kunskapskälla för den person- och släkthistoriskt intresserade. SBL började publiceras 1917 och har ny utökats från 28 till 31 band. Dessa täcker A-Segerstedt!
Lexikonet utges numera av en statlig myndighet med samma namn och är vid sidan av Svenska akademiens ordbok det största uppslagsverket i Norden.
SBL beräknas totalt omfatta 38 band och vara slutfört 2015.

I SBL förekommer svenskar och utlänningar som gjort betydelsefulla insatser inom samhälls- och kulturlivets alla områden. Ett absolut krav (fr.o.m. band 11) är att vederbörande är avliden. Personer i Finland före 1809 och i provinser före deras avträdande tas med liksom till Sverige inflyttade eller utlänningar i svensk tjänst.
Förutom personartiklarna finns också en stor mängd artiklar som behandlar kända släkter. Till skillnad från personartiklarna skrivs dessa i regel på redaktionen.

Dessa artiklar ger uppgift om släktens ursprung och om släktskapen mellan de släktmedlemmar som eventuellt behandlas i särskilda personartiklar.
Påfallande ofta korrigeras felaktigheter i den traditionella släktforskningslitteraturen (Elgenstiernas ättartavlor, Svenska släktkalendern, Örnberg etc.), som många gånger - i motsats till SBL:s artiklar - inte bygger på forskningar i förstahandskällor.

Av nytta är också den käll- och litteraturförteckning som avslutar varje artikel.
CD-skivan ger bland annat möjlighet till s.k. fritextsökning på exempelvis ett släktnamn, ett yrke eller en ort.
(Källa: Svenskt biografiskt lexikon.)

PDF-format. Läses i Acrobat Reader. Cd-skivan fungerar med både PC och Mac.
Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon i Stockholm. Tel: 08-6567904, fax: 08-6568828.
Köps genom Sveriges Släktforskarförbund

www.genealogi.se

197

 

Historiska personer i Sverige och Norden

(DISCD#197)

 

Skivan omfattar historiska personer i Sverige och Norden med Sveriges regenter under 100 år.

 

Från 2006-08

 

Christer Engstrand & Ingemar Andersson