CD/DVD-skivor: Databaser

Uppdaterad 2013-09-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

28

 

Landskapshandlingar - Register

(DISCD#28)

 

Från 1500-talet och tiden fram till 1630 uppgjordes rikets räkenskaper av kammaren i Stockholm på grundval av de räkenskaper och verifikationer som fogdarna i olika landskap upprättade.

 

Fogderäkenskaperna uppordnades och förtecknades på 1620-talet efter landskap ock kallas därför Landskapshandlingar.

 

Bland dessa räkenskaper förekommer bl a boskapslängder, birkarlstullängder, fiskeregister, kotalslängder, renlängder, saköreslängder, silverskattsregister, skinnräkenskaper, smörskattsregister, sågkvarnsregister, tiondelängder och tullräkenskaper.

Databasen tillkom genom kulturdepartementets SESAM-projekt 1995-98 och bygger på redovisningar i tidigare arkivförteckningar för landskapshandlingar.

 

CD-skivan är producerad av Riksarkivet.

http://www.riksarkivet.se/

 

38

 

 

De svenska medeltidsbreven

i Svenskt Diplomatarium

(DISCD#38)

 

I Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK) är de svenska medeltidsbreven registrerade. Det gäller brev eller uppgifter om brev, som på något sätt berör Sverige och svenska förhållanden från år 817 fram till 1540.

 

Databasen omfattar uppgifter om över 40.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personnamn, ortnamn, datum och viktiga sakuppgifter.

 

Det digitala registret bygger ursprungligen på ett kronologiskt kortregister över brevmaterialet, som på 1950-talet började läggas upp till grund för utgivningen av breven i diplomatariet.

 

Kartotekets första digitala version var färdig 1999 efter ett antal år av inskrivningsarbete och publicerades som cd-skiva.

 

Sedan 2003 finns SDHK tillgängligt via internet.

http://riksarkivet.se/sdhk

 

100

 

 

Sveriges befolkning 1970

(DISCD#100)

 

Innehåller persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970, Västmanland: nov. 1971, (= drygt 8 miljoner människor).

 

Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning och bygger på den officiella folkbokföringen.

Följande uppgifter redovisas:
För- och efternamn, gatu- och postadress, födelsedatum, födelseförsamling, boendeförsamling, uppbördsdistrikt och fastighetsnummer.

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

 

113

 

 

Sveriges befolkning 1890

(DISCD#113)

CD-skivan är en databas som innehåller uppgifter om de drygt 4,8 miljoner personer som var skrivna i Sverige i slutet av 1890.

Uppgifterna kommer från SCB's avskrifter av kyrkans husförhörslängder. Dessa har sedan dataregistrerats i olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av Arkion, idag en enhet inom SVAR/ Riksarkivet.

Följande uppgifter redovisas:

För- och efternamn, för kvinnor ibland även flicknamn

Födelseförsamling eller -land, även med källtrogen presentation

Familjestatus och civilstånd, hushåll, boendeort,

boendeförsamling

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

125

 

 

Sveriges befolkning 1980

(DISCD#125)

Här finns persondata om drygt 8,3 miljoner personer som bodde i Sverige i november 1980 (för Göteborgs och Bohus län året efter eller innan).

Följande uppgifter redovisas:
- Födelsedatum
- För- och efternamn
- Gatu- och postadress
- Födelseförsamling (för de som är födda inom Sverige)
- Boendeförsamling
- Fastighetsbeteckning

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

187

 

 

Sveriges befolkning 1900

(DISCD#187)

Sveriges befolkning 1900 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av år 1900, nästan 5,2 miljoner människor.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden. Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Skivan är framtagen av SVAR Riksarkivet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

345

 

 

Sveriges befolkning 1880

(DISCD#345)

Sveriges befolkning 1880 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige i slutet av år 1880, nästan miljoner människor.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden. Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Skivan är framtagen av SVAR Riksarkivet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

 

357

 

 

Sveriges Dödbok 1901 – 2009 version 5

(DISDVD#357)

En sammanställning av de nästan 7.9 miljoner som avlidit under de senaste 108 åren.

De data som redovisas för i stort sett alla, är namn, adress, personnummer, dödsdatum, civilstånd, civilståndsdatum, födelse- och dödsförsamling.

Detta är den femte utgåvan av Sveriges dödbok, samtliga med Carl Szabad som projektledare.

Denna utgåva är kompletterad med varierande grad av uppgifter för 450 000 avlidna under 1940 –1960-talet med hjälp av frivilliga medarbetare i projektet ”Namn åt de döda” under ledning av Anna-Lena Hultman.

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

 

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

359

 

 

Sveriges befolkning 1990

(DISDVD#359)

Sveriges befolkning 1990 är en databas innehållande basfakta om de närmare 8,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1990.

Uppgifterna kommer från Skatteverkets mantalslängd för 1991. Skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, företag och myndigheter.

 

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

376

 

 

Begravda i Sverige version 2

(DISDVD#376)

Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna är begravda. Men att hitta graven är inte alltid de lättaste - många begravs långt ifrån bostadsorten, kanske i födelsesocknen eller i en familjegrav i en helt annan del av landet.

Begravda i Sverige 2, som är den senaste versionen av Begravda i Sverige, är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund.

Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda från cirka 3000 kyrkogårdar, eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

 

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

Uppdateringsfil finns på www.genealogi.se

420

 

 

Sveriges Dödbok 1901 – 2013 version 6

(DISDVD#420)

En sammanställning av de ca 9.3 miljoner som avlidit under de senaste 112 åren.

De data som redovisas för i stort sett alla, är namn, adress, personnummer, dödsdatum, civilstånd, civilståndsdatum, födelse- och dödsförsamling.

Detta är den sjätte utgåvan av Sveriges dödbok, samtliga med Carl Szabad som projektledare.

Denna version är kompletterad med uppgifter för ca 1 miljon avlidna under perioden 1901 – 1946 med hjälp av frivilliga medarbetare i projektet ”Namn åt de döda” under ledning av Anna-Lena Hultman.

Köpes via Sveriges Släktforskarförbund

http://rotterbokhandeln.se/

 

Mer info finns hos wikirötter