CD/DVD-skivor: Emigranter

Uppdaterad 2013-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

030

041

 

 

Databasen CD-emigranten, Nr 1 / 2001

(DISCD#030+#041)

 

Omfattar namnen på 1,3 milj. utvandrare som emigrerat från Göteborg 1869-1930, Malmö 1874-1930, Stockholm 1869-1930, Norrköping 1859-1919, Helsingborg 1899-1930 och Kalmar 1880-1893.

 

Uppgifter om deras sällskap, hemorter, ålder, destination och emigrationstid.

Hämtat från poliskammarregister.

 

EMIBAS: Namnen på 37000 utvandrare mantalsskrivna i Göteborg. (1750-1930).

EMISJÖ: Namn på 20000 sjömän som 1812-1930 rymt från sitt fartyg utanför Europa och som kan tänkas blivit bofasta där.

SAKA: Beståndsregister över mikrofilmade Svensk-amerikanska kyrkoarkiv.

 

Skivan går inte att köpa längre

154

 

Emibas 2005, Emigrantregister för Sverige

(DISCD#154)

 

CD-skivan »Emibas» innehåller uppgifter om nästan 1,1 miljoner emigranter som finns noterade i kyrkböckerna, dvs husförhörs- och flyttningslängderna fram till omkring 1930, och i ett fåtal fall även längre.

 

Drygt 2.300 församlingar är genomgångna helt eller delvis vilket innebär att ca 80 % av alla emigranter ingår på CDn.

 

Utgivare Sveriges Släktforskarförbund

och Svenska Emigrantinstitutet

 

http://rotterbokhandeln.se/

183

 

Emigranten Populär 2006

(DISCD#183)

 

Så äntligen har den nya versionen av CD Emigranten 2001 utkommit , nu under namnet Databasen Emigranten Populär. Den nya och tredje versionen av emigrantskivan har förändrats enligt följande i förhållande till de tidigare versionerna:

 

-Två skivor har blivit en

 

-Gemensam sökfunktion för samtliga databaser har installerats

 

-Vissa skrivfel har rättats

 

-Vissa databaser har kompletterats från 1930 till 1950

 

-Ny databas över Emigrantagenten Bröderna

Larssons korrespondens 1879-1911 (63.000 brevskrivare) har intagits med uppgift om namn, bostadsort, destinationsort, brevinnehåll.

Originalbreven finns på Landsarkivet i Göteborg, varifrån kopia av breven kan beställas efter arkivsignum; scanning av breven pågår och utkommer inom ett par år på särskild cd eller dvd

-Särskilda mer genomarbetade databaser Emibas för Göteborg och Värmland har nu fått plats på skivan. Dessa omfattar till viss del utvandrarens föräldrar och anteckningar om honom.

- Vissa statistikmöjligheter i form av frekvenstabeller och diagram samt emigrantfilmerna och bildbandet om emigrationen har uteslutits (version 1-2 som omfattar dessa moment finns hos institutioner m fl och kan nyttjas där)

- Kortfattad manual finns på skivan

- Engelsk och Mac-versioner finns inte

Emigranten Populär omfattar sammanlagt 1.5 milj  personer som utvandrat från hela Sverige från början av 1800-talet – 1950 till i första hand Amerika men också till Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Ryssland, Norden mm.

 

http://rotterbokhandeln.se/

236

 

 

G-gruppens projekt Över Östersjön, CD Nr 1

(DISCD#236)

Resande mellan Ystad och Greifswald/ Stralsund/ Stettin/ Rostock/ Lübeck 1830 - 1860.

Denna CD innehåller drygt 1 200 foton av originalhandlingar med drygt 21 000 noteringar om resor mellan Sverige och kontinenten.

1 100 fotografier av dokument ur Ystads Fästningsarkiv och ur Malmöhus Läns Landskanslis arkiv.

Dokument perioden 1830 – 1860
Format: Egenutvecklat program.

Beställ på www.g-gruppen.net