CD/DVD-skivor: Kartor

Uppdaterad 2013-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

044

 

Historiska stadskartor.

(DISCD#044)

 

Stadsplaner för 92 städer. Dekorativa och informativa handritade kartor, kopparstick och litografier.

 

Materialet representerar tre olika tidsskikt och atlasverk:

ca 1790, ca 1810 och ca 1850.

 

Fredrik Adolf Wiblingen runt 1790

Nils Gustaf Werming    runt 1810

Erik Gustaf Ljunggren   runt 1850

 

Materialet är från Krigsarkivet.

 

Bilder komprimerade 1:10 i Flashpix-format.

 

www.lantmateriet.se

060

 

 

Gröna Kartan - Östergötlands län

(DISCD#060)

 

Östergötland med överlappning till nästa län.

För planeringsunderlag och presentationer

För Windows och Macintosh.

 

www.lantmateriet.se

 

079

 

 

Rikets indelningar 2002

(DISCD#079)

På cd-skivan, som medföljer årsboken, finns dels hela bokens innehåll - med sökmöjligheter och länkar - dels annat kompletterande material, som e-postadresser. Här finns också en tabell med koppling mellan postnummer på 5-siffernivå och kommun, en annan tabell med kopplingar mellan kommun/län och de vanligaste indelningarna. Här finns också kartor som visar olika indelningar, m.m.

Årsboken innehåller uppgifter om Sveriges indelningar. Här finns aktuella adresser, telefon- och faxnummer samt kodbeteckningar för ett stort antal regionala myndigheter. Vidare redovisas indelningsändringar sedan föregående år, A- och H-regioner, lokala arbetsmarknader, kommundels-/stadsdelsnämnder, kommunalförbund, Svenska kommunförbundets kommungrupper, postnummerområden samt EU:s NUTS-områden.

En karta över Sveriges kommuner ingår också. Förekommande filer ligger i Word, Excel och Pdf-format. Utgivare: Statistiska Centralbyrån (SCB). 2002

www.scb.se finns ytterligare information och ändringar.

126

 

Rosenberg:

"Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige"

(DISCD#126)

Rosenbergs verk, som i bokform består av tre band, utkom strax innan de stora namnändringarna på många församlingar kom. Det är därför mycket värdefullt för släkt- och historieforskare då det är lättare att lokalisera platser i äldre handlingar än via modernare uppslagsverk och kartor. Produktionen av verket ger ytterligare fördelar genom sökningsmöjligheterna.

Skivan är speciellt användbar t.ex. då man arbetar med ett område som man inte själv känner till. Söker man t.ex. på ett sockennamn får man upp en lista på samtliga ortnamn varifrån man sedan kan få ytterligare information. Informationen kan innehålla all möjlig information, från gårdars storlek och taxeringsvärde till vilka månader på året som en marknad hölls i en socken.

Tillsammans med cd-skivan "Svenska ortnamn" här nedan bör Rosenbergs lexikon ingå i varje släktforskares grundmaterial.

Cd-skivan innehåller fakta om 65.000 platser i Sverige vid tiden omkring 1880. Följande uppgifter redovisas:

 - Ortnamn (med samma stavning som i bokverket)
- Socken (med nutida stavning och namnform)
- Tingslag
(med nutida stavning)
- Härad (med nutida stavning)
- Län
(med nutida stavning)
- Beskrivning
(bokstavstroget återgiven och således även innehållande de fel som finns i originalverket. Rättelser är gjorda till de normerade namnfälten där fel upptäckts)

Skivan bygger på ett samarbete mellan Svar/Riksarkivet, som har stått för inmatningen av alla fakta från bokverket, och Sveriges Släktforskarförbund.

Köps via Sveriges släktforskarförbund

www.genealogi.se

171

 

 

Lantmäteriets Sverigekarta

(DISCD#171)

För dig som vill upptäcka Sverige på egen hand är Sverigekartan med 59 000 sökord en bra början. Genom att ange namn på orter, sjöar, berg eller andra platser flyttar du dig snabbt och enkelt från Ystad till Haparanda.

Grundskala: 1:1 000 000

Till din hjälp har du Sverigekartans program

Kartex för Windows.

 

www.lantmateriet.se

375

 

 

Kartforskning

(DISCD#375)

 

Ingår i paket med bok om kartforskning.

 

Karl-Ingvar Ångström och Björn Johansson

 

 

http://www.genealogi.se/

 

381

 

 

Svenska ortnamn version 2

(DISCD#381)

Innehåller uppgifter om över 403.000 orter: gårdar, byar, socknar, samhällen, städer. Men också sjöar, vattendrag, berg och fyrplatser. På en Sverigekarta visas ocskå var de valda orterna är belägna.

Denna skiva kan spara mycket tid i din forskning i svårlästa kyrkböcker. Genom att se vilka gårdar och gårdsnamn som finns idag, går det lättare att tyda dåtidens ortsnamn. Det är möjligt att söka på delar av ortnamnen (för-, mellan- och slutled),t.ex Sve...a.

Uppgifterna på cd-skivan är hämtade ur databaser hos Lantmäteriverket i Gävle

Köps via Sveriges släktforskarförbund, http://www.genealogi.se

386

 

 

Häradsekonomiska kartan version 2

(DISDVD#386)

 

 

Köps hos föreningen DIS

www.dis.se

 

 

http://www.dis.se/sv/butik/produkter/208-haeradsekonomiska-kartan.html?catid=16%3Adis-cddvd

387

 

 

Generalstabskartan söder om Mälaren

(DISDVD#387)

 

 

Köps hos föreningen DIS

www.dis.se

 

 

http://www.dis.se/sv/butik/produkter/209-generalstabskartor.html?catid=16%3Adis-cddvd

388

 

 

Generalstabskartan norr om Mälaren

(DISDVD#388)

 

 

Köps hos föreningen DIS

www.dis.se

 

 

http://www.dis.se/sv/butik/produkter/209-generalstabskartor.html?catid=16%3Adis-cddvd