CD/DVD-skivor: Paleografi

Uppdaterad 2013-08-02

 

Nr

Framsida

Innehåll

065

 

 

Paleografi, juridiska arkiv, 1600-tal,

filer för avskrift (exempel)

(DISCD#065)

Bergskollegium. Ny bergmästare 1694

Kristinehamns rådhusrätt och magistrat. Dombok 1699

Tunaläns häradsrätt. Dombok 1687

Växjö rådhusrätt och magistrat. Dombok 1652

Växjö rådhusrätt och magistrat. Privilegium 1650

Ydre häradsrätt. Dombok 1652

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

066

 

Paleografi, juridiska arkiv, 1700-tal,

filer för avskrift (exempel)

(DISCD#066)

Bergskollegium. Huvudarkivet 1726

Bergskollegium. Skogsdelning 1700

Jösse häradsrätt. Bouppteckning 1766

Jösse häradsrätt. Bouppteckning 1767

Kristinehamns rådhusrätt och magistrat. Dombok 1744

Sollefteå häradsrätt. Bouppteckning 1799

Sunnerbo häradsrätt. Småprotokoll 1756

Tunaläns häradsrätt. Dombok 1723

Tössbo häradsrätt. Dombok 1730

Vadstena LA. Fastebrev 1757

Växjö rådhusrätt och magistrat. Voteringslängd 1740

Växjö rådhusrätt och magistrat. Brev 1719

Ydre häradsrätt. Småprotokoll 1757

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

067

 

 

Paleografi, juridiska arkiv, 1900-tal,

filer för avskrift (exempel)

(DISCD#067)

 

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Bysättning 1856

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Dombok 1857

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Brist vid lossning av fartyg

Instämningslista 1837

Jösse härads dombok. Vintertinget 1822

Ramsele urtima ting. Brottmål 1858

Rättegång 3 maj 1837

Rättegång 30 september 1837

Stämning 6 februari 1837

Uppskovslängd 1837

Vättle häradsrätt. Stämninslista 1827

Växjö rådhusrätt och magistrat. Saköreslängd 1807

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

 

068

 

 

Paleografi, Kyrkliga arkiv

Exempel från 1600 tal, 1700 tal och 1800 tal

 

(DISCD#068)

 

Exempel ur kyrkböckerna från norra, mellersta och södra Sverige.

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

069

 

 

Paleografi, Civila mydighetens arkiv

Exempel från 1600 tal, 1700 tal och 1800 tal

 

(DISCD#069)

 

Exempel ur rättsväsendet från norra, mellersta och södra Sverige.

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

119

 

 

Handskrifter

(DISCD#119)

 

Studier i handskriftläsning

 

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

 

 

151

 

 

 

 

Handskrifter 41st 1339-1926,

version 2.0c och 2.0d

 

(DISCD#151)

 

Programmet är ett självinstruerande läromedel för dig som vill utveckla din skicklighet att läsa de gamla handstilarna.

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/