CD/DVD-skivor: Publikationer

Uppdaterad 2014-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

031

 

 

Släkt och Hävd 1950-1999, register

(DISCD#31)

 

 

Programutförande: Filemaker Pro Runtime (Standalone databas).

 

Alternativt importera textfiler till valfritt registerprogram.

Köpes via Genealogiska Föreningen: www.genealogi.net

050

 

 

Släktforskarnytt 1980-1989

(DISCD#50)

 

 

Till DIS 25-årsjubileum framställdes en CD-skiva med samtliga nummer av Släktforskarnytt genom åren.

 

Nummer 1-27

 

Föreningen DIS: www.dis.se

080

 

Diskulogen 1984-2004

(DISCD#80)

 

 

Till DIS 25-årsjubileum framställdes en CD-skiva med samtliga nummer av DIS medlemsblad genom åren.

 

Nummer 1-67 från åren 1980-2005.

 

Föreningen DIS: www.dis.se

 

148

 

 

Bilden av det agrara sverige

(DISCD#148)

 

193

 

 

Kugelberg

(DISCD#193)

 

http://rotterbokhandeln.se/

205

 

 

Svensk förvaltningshistoria

(DISCD#205)

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

231

 

 

Släkt och hävd 1960-1969

(DISCD#231)

 

Köpes via Genealogiska Föreningen:

www.genealogi.net

234

 

SLÄKTHISTORISKT FORUM 1982 – 2006.

Med Genealogisk Ungdoms Tidskrift

(DISCD#234)

24 Årgångar av Sveriges enda Släktforskartidning samlade på en DVD. Inte mindre än 4 604 sidor med fritextsökning.

Tidningen startade 1977 under namnet ”Genealogisk Ungdoms Tidskrift”. 1982 fick den sitt nuvarande namn. Åren 1977-1986 gavs den ut av Genealogisk Ungdom i Göteborg, men när den föreningen 1987 överlät sin verksamhet till den nybildade Sveriges Släktforskarförbund, tog förbundet över utgivningen.

Denna DVD innehåller förutom Släkthistoriskt Forum också Genealogisk Ungdoms Tidskrift 1977-1981.

För att kunna läsa sidorna behövs programmet Adobe Reader. Format: PDF-filer

http://rotterbokhandeln.se/

247

 

 

Polisunderättelser 1878-1884

(DISCD#247)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

33.900 personer

4.500 sidor

 

Köpes via OBDR

248

 

 

Polisunderättelser 1885-1890

(DISCD#248)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

49.600 personer

4.700 sidor

 

Köpes via OBDR

249

 

 

Polisunderättelser 1896-1900

(DISCD#249)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

38.700 personer

4.050 sidor

 

Köpes via OBDR

250

 

 

Polisunderättelser 1891-1895

(DISCD#250)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

35.600 personer

3.900 sidor

 

Köpes via OBDR

253

 

Sveriges Lantbrukskalender 1926 – 1927

(DISCD#253)

Alla Sveriges socknar.

1 540 sidor.

 

Köpes via OBDR

267

 

 

Släkt och Hävd 1950-1959

(DISCD#267)

 

Köpes via Genealogiska Föreningen: www.genealogi.net

306

 

 

Polisunderättelser 1901-1905

(DISCD#306)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

44.700 personer

4.360 sidor

 

Köpes via OBDR

307

 

 

Polisunderättelser 1906-1910

(DISCD#307)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

46.100 personer

4.500 sidor

 

Köpes via OBDR

308

 

 

Polisunderättelser 1911-1915

(DISCD#308)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

47.100 personer

4.600 sidor

 

Köpes via OBDR

309

 

 

Polisunderättelser 1916-1920

(DISCD#309)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

48.700 personer

7.400 sidor

 

Köpes via OBDR

314

 

 

Sveriges Studenter 1900-1935

(DISCD#314)

-Dalarna-Gotland-Närke

Södermanland-Västmanland

Namn och födelseuppgifter

Utbildning och förtroendeuppdrag m.m.

Hustru, barn, föräldrar och deras yrke

1086 sidor

 

Köpes via OBDR

324

 

 

NIXON

Nödvändigt index omfattande namn

(DISCD#324)

Landsarkivet i Vadstena

328

 

 

Släkt och hävd 1970-1979

(DISCD#328)

 

Köpes via Genealogiska Föreningen: www.genealogi.net

330

 

 

Polisunderättelser 1921-1925

(DISCD#330)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

43.000 personer

6.800 sidor

 

Köpes via OBDR

331

 

 

Polisunderättelser 1926-1930

(DISCD#331)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

46.000 personer

7.200 sidor

 

Köpes via OBDR

332

 

 

Polisunderättelser 1931-1935

(DISCD#332)

Efterlyste och häktade personer, frigifning af fångar, för lösdrifveri varnade och dömde personer, stulen och bortkommen egendom m.m.

Innehåller personregister

Hela Sverige

51.000 personer

8.400 sidor

 

Köpes via OBDR

356

 

 

Det anno MDCCXXXV florerande Swerige

(DISCD#256)

Statsanställda i Sverige och Finland 1735

Denna föregångare till Sveriges statskalender ger en tvärsnittsbild över den svenska statsapparaten 1735.

Personregistret gör det lätt att hitta bland de över 9 000 personer som år 1735 var i Kronans tjänst i Sverige, inklusive den finska riksdelen och besittningarna i Tyskland.

Innehåller bl.a. militärer m.fl.

 

Köpes via Genealogiska Föreningen: www.genealogi.net