CD/DVD-skivor: Släkter

Uppdaterad 2014-07-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

040

 

Olaus Laurentii släktförening.

E. Sundlöfs släktböcker m.m.

(DISCD#040)

 

1. Antavla i html-format för kyrkoherden Olaus Laurentii.

2. Eric Sundlöfs släktböcker 1-7

3. Emma Linqvists berättelser om utvandrarnas liv på prärien.

 

http://olaus-laurentii.liss.pp.se/

 

127

 

 

Ättlingar till biskopen

Johannes Rudbeckius 1620-1900, version 2

(DISCD#127)

 

Kring biskopen i Västerås stift.

 

Omfattar upp till 11 generationer och cirka 18.000 personer inklusive ingifta.

Referat i DIS-mitt nytt 99/2.11.
Körsätt: webbläsare.

 

Sammanställt av Annika Lindqvist

 

Köps via DIS-Mitt

http://www.dis-mitt.se/  eller

Midälva genealogiska förening

http://midalva.com/

 

128

 

 

Indal, Liden och Holm, Släktregister -1900

(DISCD#128)

 

Sammanställt av Annika Lindqvist

Köps via DIS-Mitt

http://www.dis-mitt.se/  eller

Midälva genealogiska föreningwww.genealogi.se/medelpad

242

 

 

Hellsings Släktförening 2006

(DISCD#242)

CD med släkten Hellsing, register med över

4 600 Hellsingar.

Clas Hellsing

http://hellsingar.se/tng/

276

 

 

Barck-pärmarna på DVD,

den grevliga ätten Barck

(DISDVD#276)

Bland GFs anrika samlingar finns denna släktutredning sammanfattad av Åke Barck Berkén åren 1948-1949 - med en del senare kompletteringar.
Till GF har det kommit som en gåva genom Stig Barthelsen.

Om pärmarna:
Historien börjar i Barkeryd i slutet av 1500-talet med Barkeryds gamla kyrka (riven 1843-1844) och Ludovicus Johannis - kyrkoherde i Barkaryd. Släkthistorian handlar om ättlingarna till Ludovicus samt i vissa fall ättlingarnas makar och makor.

Samlingen innehåller:
- tre stycken pärmar, sammanlagt ung 1000 handskrivna sidor
- samt ett kortregister med ca 160 kort

(Tyvärr har någon förstört den geografiska indelningen som fanns i kortregistret ursprungligen)
- en del foton finns också med
- några stamtavlor.
- källhänvisningar samt några kopior av källdokument.

 

http://www.genealogi.net/produkter-och-tjanster/produkter/

340

 

 

Westerlundska Släkt CDn 2006

(DISCD#340)

Komplett släktdatabas i html-format.

Stamtavlor för samtliga grenar i PDF-format. Alla Medlemsblad som utgivits sedan november 2001 (10 st).

Illustrerat dokument och bilder som Eric och Per Grapengiesser sammanställt över personer på Gren 1. Bilder från släktmötena i Härnösand.

Gustafs egen berättelse om sina år i Härnösand. Hela släktboken 2006 i PDF-format (mager bildkvalité).

Föreningshistoria. Funktionärer i föreningen kring 2006.

Producerad i juni 2006 av Gustaf Westerlunds Släktförening.

http://gustafwesterlund.se/

353

 

 

Ekestubbesläkten, version 2

(DISCD#353)

Ekestubbe Släkten 2 innehåller ca 8100
ättlingar till Torbjörn Pedersson till Våla, Munktorp (U), som ”blef ´för wälwilligheet och tro tienist´ adlad genom konung Gustafs bref 1544 26/1.”

Ett urval förekommande efternamn:
Beckius, Berg, Bergius, Bergman, Bergström, Björkman, Björndahl, Bokvist, Borell, Collin, Dahlin, Dufva, Ekblad, Ekestubbe, Ekman, Ekström, Engdal, Englund, Flodin, Fors, Forsberg, Gellner, Granqvist, Granstedt, Hedmark, Hesselgren, Hildeberg, Holmström, Kandell, Karlstrand, Kortsson, Kurin, Lindahl, Lindell, Lundell, Lundkvist, Löthner, Malmberg, Molin, Nordenmalm, Nordqvist, Nylin, Ramberg, Sandahl, Schagerström, Sjöqvist, Sköldberg, Strömberg, Sundström, Säf, Söderström, Tingvall, Törnkvist, Wahlström, Wallroth, Westblad, Wester, Wiberg, William-Olsson, Winter, Wiss, Vrang, Yngström, Åberg, Ånberg, Öberg, Öholm, Österdahl.


Cirka 800 ättlingar har tillkommit sedan version 1.

http://www.noraforskare.se/

355

 

 

Ättartal öfver den svenska släkten Wallvik

(DISCD355)

 

http://www.genealogi.net/produkter-och-tjanster/produkter/

 

358

 

 

Tord Bylunds släktskiva version 2

(DISDVD#358)

 

Denna DVD är framtagen av

Midälva Genealogiska Förening (MGF)

www.genealogi.se/medelpad och

Härnösands släktforskare

www.harnoforskare.se

 

363

 

 

Svenska släkter

(DISCD#363)

 

http://www.genealogi.net/

366

 

 

Svensk släktkalender 2011

(DISCD#366)

 

 

http://www.svenskaslaktkalendern.se/sskpriser.html

384

 

 

Bilaga till Westerlundska Släktboken 2011

(DISCD#384)

Komplett släktdatabas i html-format. 6500 personer.

Stamtavlor för samtliga grenar i PDF-format.

Ättlingar till kaplanen Hans Nyström (*1754) i Kortesjärvi i Finland.

Innehåller den svenska grenen som utgår från dottern Brita Nyström och Gustaf Westerlund. Även de finska grenarna som utgår från de övriga syskonen.

Innehåller brev bilder, artiklar, historiskt material mm.

Producerad 2011 av Gustaf Westerlunds Släktförening.

http://www.gustafwesterlund.se

395

 

 

Vallon-skivan 4.0

(DISDVD#395)

Person och släktuppgifter för vallonättlingar, deras familjer och närmaste släktingar i Sverige. Innehållet är framtaget av en grupp erfarna släktforskare inom Sällskapet Vallonättlingar.

Skivan är en kraftig utökning från föregående version och innehåller sammanlagt nästan 120 000 personer.

Viss dubbellagring finns mellan forskarnas material.

Urvalet baseras på ca 120 kända vallonnamn och omfattar i huvudsak personer födda PÅ 1600-, 1700- och 1800-talet samt fram till och med1913.

http://www.vallon.se

398

 

 

Vallonkontrakt

(DISDVD#398)

Nu lanserar vi denna helt nya DVD-skiva!

Den innehåller scannade anställningskontrakt ur det s k Leufstaarkivet i Riksarkivet.

I kontrakten finns uppgifter om namn, hemort, yrke och anställningsvillkor för ca 250 av de valloner som invandrade till Sverige under 1600-talets första hälft.

Kontrakten är skrivna på franska (huvuddelen) och nederländska.

De är transkriberade till läsbar text och sedan översatta till svenska.

 

http://www.vallon.se/ind_forsk.htm