CD/DVD-skivor: Yrken

Uppdaterad 2014-07-03

 

Nr

Framsida

Innehåll

098

 

 

Smeder

Register från hammartingsprotokoll

i Värmland och Bergslagen

(DISCD#098)

 

Version 3.3. Innehåller 2 Excel-dokument och en mapp.

 

Det ena Exceldokumentet innehåller ett flertal arbetsblad med namnlistor på smeder i Öster- och Västerbergslagen och i ett flertal Värmlandsorter.

 

Det andra dokumentet innehåller Bergslagen 1714-1730 med 9.564 poster.

 

Mappen innehåller äldre versioner av samma dokument.

Forskare: Örjan Hedenberg och Sven Myhl

Utgiven av Vadstena forskarservice/CD-klubben för Släktforskare. 2002-09

104

 

Sjömanshusdatabas Sjöfolk

(DISCD#104)

 

1752 fick alla städer som hade rätt att idka handel med utlandet (stapelstäder) rätt att inrätta sjömanshus. Dessa gav ekonomiskt bidrag till pensionerade och yrkesskadade sjömän och fungerade också som en arbetsförmedling.

Databaserna innehåller totalt cirka 700 000 sökbara poster, en speciell statistikmodul för fartygstyp, hemmahamn, destination, redare/ägare och kapten ingår.
Observera att vissa sjömanshus inte är kompletta vad gäller tidsomfånget, detta gäller även CD versionen.

Följande variabler är sökbara:
Förnamn, efternamn, födelseår, födelseförsamling, hemförsamling, befattning/yrke, påmönstringsort, avmönstringsort, orsak, övrigt, fartyg, fartygstyp, hemmahamn, destination, redare, kapten.

OBS! Innehåller inte alla sjömanshus.

De som ingår är följande:
Härnösand, Gamla Karleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsviks sjömanshus.

Matriklar ingår i databasen och presenteras mellan åren 1842-1926. Personer födda efter 1915 är utsorterade.

Inmatningarna har gjorts genom arbetsmarknadsprojekt som har upphört. Registreringen har därför avbrutits. Vilka volymer som man hann registrera för respektive sjömanshus redovisas på skivan 
Utgiven av Arkion  2003-05

 

393

 

 

Smedskivan 8

(DISCD#393)

CD-skiva med person- och släktuppgifter för brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor.

Totalt omnämns närmare 250.000 personer.

Skivan innehåller också en del bruksbilder och en Holgerbas med Smeduppgifterna.

För PC och Mac. Webläsare: Internet Explorer eller Firefox krävs.

Beställ på www.genealogi.se/smed