CD/DVD-skivor: Västerbottens län (AC)

Uppdaterad 2017-03-17

 

Nr

Framsida

Innehåll

037

 

 

Kenneth Mossbergs släktforskningsmaterial: Burträsk, Lövånger, Nysätra, Robertsfors (DISCD#037)

 

Skivan innehåller en läsversion av DISGEN vilket innebär att Du inte behöver ha ett släktforskarprogram samt Gedcom-filer för att importera i andra släktforskarprogram.

 

Säljs av Skelleftebygdens Släktforskare,

Nordanå, 931 33 Skellefteå

042

 

Västerbottens regemente 1667-1762 (DISCD#042)

 

Forskare: Kenneth Mossberg. Materialet är lagt som dokument i Word 97.

Följande källor har använts;
Från Krigsarkivets material. Generalmönstringsrullor och övriga militära rullor, krigsfångar m.m.
Regemensträkenskaper; kvittenser av lön för alla militära grader, pipare, corpraler, m.m. Betalning till

 

Krigsmanshuset år 1699, diverse brev från befäl utomlands över döda soldater.
Från Riksarkivets material: Skattebefrielse 1675--1679 medtaget, ur Länsräkenskaper, längder över utskrivna soldater åren 1704, 1706, 1707 och 1708, som ej finns i annat material.

Landsarkivet Härnösand, Roteringshandlingar år 1695, för hela dåvarande Västerbotten Bygdeå Kompani, Bygdeå o Nysätra socknar 1689-1762, innehåller familjebildning över soldater, där förutom de kyrkliga källorna har använts även domböcker, bouppteckningar, kyrkoräkenskaper m.m.

 

Även Överstelieutnantens Kompani, Umeå socken, och Lövånger Kompanier, Lövånger o Burträsk socken, 1720-1762 har genealogiska anteckningar. 

Läsbar även för Mac. Word Viewer 97 för PC medföljer.

 

Kan köpas via www.kaemarkivkonsult.com

043

 

 

Indelningsverket 1695, Västerbotten (DISCD#043)

 

Forskare: Kenneth Mossberg. Detta är ett första försök att överföra originaldokument till CD, så att de kan komma alla forskare till del.

Dokumenten är scannade som bilder i GIF- format, för att ta så liten plats som möjligt. Original till dessa handlingar finns på Landsarkivet i Härnösand.

För att använda CDn krävs en webb-läsare och att den tillåter java-script. De flesta datorer numera är utrustade med detta.

 

Har gjort bilderna stora, så att det går att få en klar bild av den textmassa som den innehåller.

Bilderna/dokumenten går även att öppna i ett bildredigeringsprogram, för att där kunna själv redigera storlek.

 

Kan köpas via www.kaemarkivkonsult.com

045

 

 

Lycksele 1700-1920

(DISCD#045)

 

Uppgifter från SVAR, av Sven-Erik Fahleson.

 

Innehåller 35.184 personer.

 

Lycksele, Malå, Sorsele, Arvidsjaur, Stensele, Degerfors, och inflyttade till Lycksele. Med sökregister i textdokument.

Utgivare: Hembygds- och släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

 

046

 

 

Malå 1744-1920

(DISCD#046)

 

Databasen innehåller 11.089 personer samt en RTF-fil med jordbruksfastigheternas tillkomstår.

 

Material i huvudsak hämtat från husförhörslängden.
Även Arvidsjaur och Lycksele ingår i äldre tid.

Utgivare: Hembygds- och släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

 

048

 

 

Västerbottens Mantalslängder 1654-1695 (DISCD#048)

 

Forskare: Kenneth Mossberg.

 

Byarna presenteras i bokstavsordning och är lagda i de församlingar som de tillhörde 1695. Följande källor har använts;

 

Från Riksarkivets material och Länsräkenskaper.

 

Mantalslängder på mikrofiche 1654—1695 och skattebefrielse 1675—1679.

 

Landsarkivet Härnösand, Roteringshandlingar år 1695, för hela dåvarande Västerbotten

Materialet är lagt som dokument i Word 97.

 

Kan köpas via www.kaemarkivkonsult.com

053

 

 

Åsele 1686-1920

(DISCD#053)

Producerat med Holger.

Databas av Lennart Näslund.

Utgivare: Hembygds- och släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

Ansvarig för CDn är Mikael Gavelin 0941-34028

056

 

Samer och nybyggare i inlandet och fjällvärlden

(DISCD#056)

Vilhelmina - Åsele samer 1700-1900, 179 sidor 
Några samer i Piteå lfs, husförhörsböcker 6 sidor 
Frostviken-Föllinge-samer 1700-1900, 54 sidor 
Samefamiljer Arvidsjaur-Malå, 292 sidor 
Jokkmokksamer ur kyrkböcker 141 sidor 
Vilhelmina (Åsele) nybyggare mm 1700-1920, 709 sidor

Arjeplog samer 1700-1900, 112 sidor 
Vapsten-familjer ur kyrkböcker 1700-1900, 96 sidor 
Umbyfamiljer ur kyrkböcker 1700-1900, 52 sidor 
Ran-famliljer ur kyrkböcker 1700-1900, 47 sidor 

Norska Vapsten, 78 sidor 
Norska Ran-familjer ur kyrkböcker 1700-1900, 15 sidor.

Gran- familjer ur kyrkböcker 1700-1900, 96 sidor 
Nybyggare och inbyggare Lycksele, Stensele, Sorsele, Tärna 1700-1900, 1279 sidor 
Samer, Umeå landsförsamling, 9 sidor

Materialet är skrivet i Word.
Släktforskarmaterial från Kjell-åke Lundström, Stensele.   
Säljs av Skelleftebygdens Släktforskare,

Nordanå, 931 33 Skellefteå.

083

 

 

Dödsannonsregistreringen Norra Västerbotten 1928-1966

(DISCD#083)

Skivan innehåller registrering av dödnotiser ur tidningen Norra Västerbotten. Registreringen har skett i en databas i programmet WORKS, men finns även i EXCEL95.
Materialet är uppdelat i fyra delar. Ett # efter namnet markerar en olyckshändelse eller annan händelse med större reportage i tidningen, som bör ses som originaluppgift.

Köps via Skelleftebygdens släktforskare, Nordanå, 93133 Skellefteå tel 073-06113363 fss@museet.skelleftea.se

133

 

 

Norsjö församling 1743-1900

(DISCD#133)

Databasen innehåller personuppgifter från Norsjö sockens samtliga byar från 1743-1900. Byarnas invånare redovisas familjevis.

Norsjö, utbrutet ur Skellefteå landsförsamling (AC) som kapelag 1811, blev egen församling 1834. Före 1860 hörde en liten del av Norsjö till Norrbottens län. Ambitionen har varit att försöka få med samtliga personer som vistats kortare eller längre tid i Norsjö från och med 1811.

Uppgifterna är huvudsakligen hämtade ur mikrofilmade husförhörslängder och födelselängder. I källhänvisningen anges församling, seriesignum, volymnummer, årtal och sidnummer samt mikrokortets bladnummer (ex.Norsjö A1:3 1837-42 s.113 b.3/4) där personerna påträffats första gången.

135

 

 

Alla som bott i Byarna kring Varuträsket

(DISCD#135)

Personer som finns registrerade i byarna har varit bosatta, födda, -in eller –utflyttade från byns tillkomst fram till år1930.

Följande byar finns med:Bjurån, Frängesberg, Grundnäs, Hällberget, Hällbergsvedjan, Klintforsliden, Liden, Loholm, Långbäck, Löparnäs, Lövlund, Norra Bergfors, Nyland, Stensund, Stövernäs, Varuträst, Åliden och Örlliden.

 

Med ensamrätt Thomas Degerman och Ulf Mannerberg.

186

 

 

Döda i Skellefteåområdet 1928-1971 (DISCD#186)

 

Dödsannonser från tidningen Norra Västerbotten1928-1966 samt Register från dödboken 1947-1971 i samtliga församlingar i Skellefteå kommun samt Bastuträsk församling.

Databasen ligger i Excel.

 

http://www.skelleftea.org/forening/fss/

206

 

 

Åseleborna 1674-1920

(DISCD#206) Ny 2006-08

 

Dessa böcker är en förteckning över alla familjer som bott i Åsele socken 1674 - 1920.

Varför just dessa årtal ? Jo, den förste nybyggaren bosatte sig i Gafsele 1674 och jag bryter 1920 eftersom kyrkböckerna är sekretessbelagda i 70 år.

Utgivare: Hembygds- och släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

Ansvarig för CDn är Mikael Gavelin 0941-34028

207

 

 

Umeå Landsförsamling 1660-1760

(DISCD#207) Ny 2006-08

Av Agneta Olofsson

ao@genea.se

208

 

 

Byar och gårdar i Lövånger 1600-1800

(DISCD#208)

 

Av Agneta Olofsson

ao@genea.se

212

 

 

Bygdeå Kyrkböcker 1724-1864

(DISCD#212, 2 skivor)

 

CD-1

Dopbok 1724-1791,

Födda 1745-1860,

Vigda 1745-1864,

Döda 1745-1864.

Scannade från rullfilm.

CD-2

Bilder Födda o döpta. Scannade från rullfilm.


Av Kenneth Mossberg kaem.arkivkonsult@ebox.tninet.se

245

 

 

Databasen Kråken 7c

(DISCD#245) 2007-08

CD med totalt 190 000 personer. Kärnsocknar är Nordmaling, Bjurholm, Grundsunda, Gideå och Trehörningsjö där alla som gjort avtryck finns med fram till att sekretessen klipper till på 1920-talet.
I databasen Kråken tillkommer nu även Umeå Lands 1700-tals del som en ny kärnsocken. Dessutom mycket material från de omkring liggande socknarna.
I priset ingår också Anarkiv 6.1 Light version för att kunna köra databasen och lägga till egna anteckningar och personer.
Skelleftebygdens Släktforskare http://skelleftea.org/forening/fss/kraken.htm
Ytterligare specificerad info finns på www.sikhallan.se

(Kråken finns numera i uppdaterad version, 7e, med 194.000 personer.

http://skelleftea.org/forening/fss/kraken.htm

277

 

 

Byske socken 1895 – 1935

(DISCD#277)

Vi har renskrivit födda, vigda och döda i Byske socken åren 1895 – 1935.

Vi har efter bästa förmåga läst, tolkat och renskrivit detta material. När böckerna skrevs hade nog ingen tänkt sig, att någon skulle vilja tolka deras skrift mer än hundra år senare.

Vad man måste komma ihåg är att den som skrev dessa böcker inte stavade som vi och att det i dopboken och ex. Dödboken så kan namnen stavas olika.

Om ni hittar något fel så hör gärna av er.

Medhjälpare Åsa Grönlund.

Birgitte Grönlund 0912-30132 070/5509974.

E-mail: birgitte.grolund@telia.com

 

Burträsk


Familjeregister för samtliga byar i Burträsk socken,
åren 1539 till ca 1800. Färdigställd 1994 lagd på Cd 2007
Landskapshandlingar inlagda 2013. Sidor 448

ao@genea.se

 

Lövånger


Familjeregister för samtliga byar i Lövånger socken,
åren 1539 till ca 1800. Färdigställd 1995 lagd på Cd 2007
Landskapshandlingar inlagda 2013. Sidor 535

ao@genea.se

 

Bygdeå


Familjeregister för samtliga byar i Bygde socken,
åren 1539 till ca 1800. Färdigställd 1993 lagd på Cd 2006
Landskapshandlingar inlagda 2013. Sidor 500

ao@genea.se

 

Nysätra
Familjeregister för samtliga byar i Nysätra socken,
åren 1539 till ca 1800. Färdigställd 1999 lagd på Cd 2007
Landskapshandlingar inlagda 2013. Sidor 497

ao@genea.se

 

Umeå Landsförsamling


Familjeregister för samtliga byar i Umeå lands,
åren 1539 till ca 1760. Inga soldater medtagna.
Färdigställd 2004 lagd på Cd 2007
Landskapshandlingar inlagda 2011-12. Sidor 717

ao@genea.se