CD/DVD-skivor: Norrbottens län (BD)

Uppdaterad 2014-08-02

 

Nr

Framsida

Innehåll

106

 

Nederkalix CD 1657-1787

(DISCD#106)

 

- Födda 1656-1761
- Vigda 1656-1761
- Döda 1656-1787

Databaserna är sorterade i kronologisk ordning i Excel-format. Man kan sedan göra sorteringar och sökningar på många olika sätt. En stor fördel är att man kan sortera materialet så att man får fram alla familjer kompletta med barn, föräldrar, bostadsort och även föräldrarnas vigselår för hela denna period, som till största delen saknar husförhörslängd.

 

Körsätt: Excel-format. Det innebär att programmet Excel måste finnas installerat på din dator för att
kunna ta del av databaserna.

Utgiven av Kalixbygdens Forskarförening. 

 

Köpes av föreningen via Bengt-Göran Nilsson: bg.nilsson@glocalnet.net

140

 

1700-talets Piteå

(DISCD#140)

Cd-skivan innehåller avskrifter och konstruktioner av olika längder som Carina Bäckström (1960-1998) har utfört. Det motsvarar 1650 sidor i A4-format. Längderna skänktes till Pitebygdens släktforskarförening och ges nu ut i oförändrad men datorbearbetad form.

Filerna är i PDF-format och läses med Adobe Reader.

Det är enkelt att leta upp olika hemman genom att använda dokumentens inbyggda bokmärken. Med sökfunktionen kan du söka efter ett namn eller ett datum i alla dokument samtidigt. Resultatet visas i form av en lista där du väljer vilken sökträff som du vill undersöka.

Utgiven av Pitebygdens forskarförening

www.piteforskare.se

159

 

 

Luleå Stad och Socken1632-1705

(DISCD#159)

Skivan innehåller mantalslängder och jordeböcker.

Luleå stad mantalslängder 1642-1705.

Luleå socken jordebok 1632-1699,

Luleå socken mantalslängder 1642-1705.

Skivan har skapats av L-O Ericsson.

 

Utgiven av Boden Överluleå Forskarförening.

http://www.bodenforskare.se/

160

 

 

Nederluleå Födda 1696-1860, Vigda 1706-1860, Döda 1706-1860

(DISCD#160)

Skivan innehåller:

födda 1696-1860

vigda 1706-1860

döda 1706-1860 i Nederluleå.

Materialet är renskrivet av Eivon Renberg.

Innehållet är i Excel format.

Utgiven av Boden Överluleå Forskarförening.

http://www.bodenforskare.se/

161

 

 

Döda i Bodens kommun

(DISCD#161)

Överluleå 1831 – 1934

Edefors 1890 -1931

Bodens stad 1920 – 1930

Gunnarsbyn 1927 – 1932

 

Boden Överluleå Forskar Förening

162

 

 

Födda i Edefors och Gunnarsby

(DISCD#162)

Edefors fs 1890 - 1931

Gunnarsby fs 1927 – 1830

 

Boden Överluleå Forskar Förening

163

 

Människor i Nederluleå

Födda 1776-1805

(DISCD#163)

"Människor i Nederluleå", som Malcolm valt att kalla sammanställningen av kyrkoarkivalier för åren 1776-1805, presenterades först år 2000.

Benämningen "husförhörslängder" stämde inte riktigt bra eftersom materialet visserligen vilar på husförhören under denna period men är kompletterade med uppgifter från andra längder under samma period, t.ex. födelse- och doplängder; lysnings- och vigsellängder samt död- och begravningsböcker.

Detta gör att förhörslängderna inte ser ut som originalen, dvs. som den kyrkliga myndigheten skrev under dessa år. Man kan inte heller kalla dem för renskrivningar eftersom det finns många korrigeringar.

Materialet som omfattar över 1500 sidor i A4-format har skänkts till Pitebygdens Forskarförening av Malcolm McDonald och ges nu ut i oförändrad men datorbearbetad form.

Innehållet är i pdf format som läses med Acrobat Reader.

Utgiven av Pitebygdens Forskarförening

http://www.piteforskare.se/

215

 

 

Älvsborgs lösen 1571 för Luleå socken

(DISCD#215)

 

Älvsborgslösen 1571 för Luleå socken renskrivet av

Berthill Munkestam BÖFF-medlem.

Innehållet är i Excel format.

Utgiven av Boden Överluleå Forskarförening.

http://www.bodenforskare.se/

225

 

Människor i Älvsbyn och Jokkmokk

(DISCD#225)

CD'n består av tre olika delar:

Volymerna som också kallas datorbaserad släktbok. Personerna redovisas familjevis under tiden 1600-tal till ca 1930. De innehåller personer i Älvsby socken samt samer i Arvidsjaur och Jokkmokk socken. Dessutom innehåller volymerna delar av Överluleå (byarna Storsand, Sundsnäs, Stennäs, Görjeån, Krokbäcken samt Furunäset). De redovisas i PDF-format. Det finns länkar från volymerna till de personer som även finns i Släktregistret.
Totalt innehåller volymerna 829 sidor.

Familjeregistret innehåller komplettering av Filip Hultblads bok "Från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken". Som bilaga finns en avskrift av födelsebok för Jokkmokk församling åren 1776-1888. De redovisas i filemakerformat för PC-användare och i PDF-format för MAC-användare.
Familjeregistret innehåller 1846 poster och födelseboken 5068 personer.

Släktregistret. Innehåller familjeuppgifter för nämare 27000 personer. De redovisas i htmlformat och ger användaren möjlighet att "klättra" i familjeträden. Html-filerna är skapade av programmet Disgen.

Materialet på CD'n kan läsas med medföljande FileMaker Runtime, Adobe® Reader® samt datorns egen webbläsare.

Pitebygdens Forskarförening www.piteforskare.se

233

 

 

Födda Vigda Döda i

Överluleå, Edefors och Gunnarsby

1831-1930

(DISCD#233)

Innehåller kyrkoböcker för Överluleå, Edefors och Överluleå församlingar samt Bodens Kyrkobokföringsdistrikt.

Format Släktforskarförbundets presentationsprogram/Excel.

Utgiven av Boden Överluleå Forskarförening.

http://www.bodenforskare.se/

304

 

Tidiga entrepenörer i norrbottenslän

(DISCD#304)

 

Över 4150 filer/akter avseende Norrbottens landsbygd presenterade mellan åren 1888-1900.

 

Riksarkivet 2002

 

370

 

 

Piteåporträtt 2012

(DISCD#370)

 

Fotoprojektet har samlat in och dokumenterat ateljétagna porträttfoton från fotografins ungdom fram till ca 1930.

 

Geografiskt är tyngdpunkten lagd på samlingar från södra Norrbotten, resten av Sverige, ja även utrikes tagna kort har medtagits när de ingått i samlingar från området.

 

På skivan finnns över 75 000 bilder registrerade med 115 000 personer.

Av dessa är drygt 40% identifierade med personuppgifter, fullständigt eller till vissa delar.

 

 

Pitebygdens Forskarförening

www.piteforskare.se/  

 

371

 

Piteåanor 2011

(DISCD#371)

Skivan är den sjätte versionen av kyrkomaterial från Pite Älvdal.

Materialet har sedan förra versionen kompletterats med data fram till sekretessgränsen (70 år), förutom flyttlängder.

Lagom till arkivens dag den 13 november 2010 börjar vi försäljningen av den sjätte versionen av Piteanor,

Piteanor 2011. Sedan den blygsamma starten för elva år sedan har projektet Piteanor engagerat fler och fler i föreningen.

Årets version innehåller förutom ett stort antal rättelser, ett nyskrivet datorprogram och en hel del nyheter.

Nya poster

Årets version innehåller förutom ett stort antal rättelser, ett nyskrivet dataprogram och en hel del nyheter.

  • De nytillkomna sökbara avskrifterna innehåller födelsebok för åren 1921-1940, vigselbok åren 1921-1940, dödbok åren 1938-1949 och flyttlängder från ca 1830 till ca 1914 för alla församlingar i Piteå älvdal, d.v.s. Piteå lands och stad, Norrfjärden, Hortlax, Markbygden, Älvsbyn, Arvidsjaur, Glommersträsk, Arjeplog och Södra Bergnäs.
  • Uppgifter från kyrkoräkenskaperna, lysningar och bårpengar, för Piteå stad åren 1694-1743, som är unikt eftersom det tidigare endast har funnits tillgängligt som original i landsarkivet.
  • Ett helt nytt sökbart register över hemman, gårdar och orter har skapats, som omfattar hela Piteå älvdal, Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner (Skall vi skriva som ovan???
  • Registret med dödsannonser har utökats med åren 2008-2010 från tidningarna PT, NK och NSD.
  • Piteanor innehåller även de avskrifter av de två första Husförhörslängderna i Piteå Lands (AI:1 & AI:2) samt rekonstruktionen av 1770-1789 års husförhörslängd för Piteå Lands, som alla finns på CD'n "1700-talets Piteå"

www.piteforskare.se/