CD/DVD-skivor:

Stockholms stad och Stockholms län (A, AB)

Uppdaterad 2015-05-21

 

Nr

Framsida

Innehåll

 16

 

Klara i Stockholm 1878-1926

(DISCD#016) - utgiven 2000

Personer som bodde i Stadsdelen Klara i Stockholm perioden 1878-1926. 200000 personer, även artiklar och hjälptexter om Rotemanssystemet, registreringsprinciper och sökbarhet.

Störst användning som släktforskare har man av det sökbara registret med personuppgifter i Rotemansarkivet.

Köps via Stockholms historiska databas, Stockholms Stadsarkiv.

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

 17

 

Stockholm: Mantalsböcker 1800-1839 (DISCD#017) - utgiven 1999

Drygt 534 000 poster. Mantalsuppgifter innehåller uppgifter om familj, födelsedatum, yrke adress mm.

Ingen installation krävs. Man läser direkt från CD:n
Köps via Stockholms historiska databas, Stockholms Stadsarkiv.

 

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

 61

 

Söder i våra hjärtan

(DISCD#061) - utgiven 2001

Störst användning som släktforskare har man av det sökbara registret med personuppgifter i Rotemansregistret 1878-1926.

1/2 miljon personer, bilder och artiklar om Söder. Intressant multimediagränssnitt. Recension SHF 2/00.29 Körsätt: Runtime

Utgiven av Stockholms stadsarkiv som kommer att lägga ut uppdateringar på

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

 

 

 87

 

Gamla stan under 750 år

(DISDVD#87) - utgiven 2002

Innehåller artiklar om: STADEN PÅ DE TRE HOLMARNA (Representerar platsen), 750 ÅR OCH MER (Tiden), MÄNNISKOR I EN STAD (Människan), ARBETE, FLIT OCH NÄRING (Verksamheter), STORT OCH SMÅTT I GAMLA STEN (Kuriosa), KÄLLOR OCH KULTURARV (Källorna). Vidare KARTBOKEN där kartorna normalt visas som stora bilder, BILDERBOKEN som används för att illustrera artiklar, och REGISTERLÅDAN.

Störst användning som släktforskare har man av det sökbara registret med personuppgifter i Rotemansarkivet 1878-1926, Dödsbevis (invånarnas dödsorsaker), Register till Mantalsböcker 1800-1870, Mantalsuppgifter 1760 och 1840, Folkräkningen 1900 med Huvudförteckning 1901, Förteckning över arkivkällor, samt Stadsarkivets, Stadsmuseets och Riksarkivets litteratur, artiklar och periodica.

Utgiven av Stockholms stadsarkiv som kommer att lägga ut uppdateringar på

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

 88

 

Register till Mantalsböcker 1800-1870

(DISCD#88) - utgiven 2002

I Stockholms stadsarkiv finns mantalsuppgifter bevarade från åren 1834 t.o.m. 1936. Vart tionde år 1800-1830. Gifta kvinnor och barn finns i regel inte med i registret men de kan återfinnas i längden.

Utgiven av Stockholms Stadsarkiv.

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

101

 

Begravda i Stockholm

(DISCD#101) – utgiven 2003

Information om 480.000 begravda på sammanlagt elva begravningsplatser i Stockholm. För tio av dem är materialet hämtat från Stockholms kyrkogårdsförvaltnings databas och den elfte kommer direkt från församlingen.

Uppgifterna är av varierande grad, där födelse- och dödsdatum samt dödförsamling ingår i över hälften av fallen. Annars är det begravningsdatumet som är den obligatoriska uppgiften tillsammans med namn.
Även yrke står med för de allra flesta. Flicknamnet för gifta kvinnor finns också med i de flesta fallen. De äldsta som ingår i registret är begravda på 1780-talet och de yngsta i mars 2002.

Man kan också se vilka som ligger i samma grav, en uppgift som kan ge släktrelationer.

Här finns även kartor för varje begravningsplats som går att skriva ut.

OBS! Registret är inte komplett utan registrering ur de gamla gravböckerna pågår fortfarande.
Dessutom förekommer det felaktigheter i registret, men som alltid när det gäller dataregister ska man kolla uppgifterna mot originalkällan.
Utgiven av STORSTOCKHOLMS GENEALOGISKA FÖRENING.

http://www.genealogi.se/stockholm/

105

 

Arkivregister Stockholms län  2003

(DISCD#105) - utgiven 2002

Sökbart register som innehåller information om nästan 50.000 arkiv och arkivbildare vars material förvaras i Stockholms län eller som rör Stockholm och förvaras på andra platser i landet. Informationen presenteras översiktligt och med kontaktuppgifter och fakta om olika slags arkivmaterial.

Skivan innehåller dessutom ett antal artiklar och bilder av arkivhandlingar samlade i ett antal pedagogiska exempel, som illustrerar sökvägar och hur olika material hänger samman.

Registret är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan:

Riksarkivet, ARAB- Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Föreningen Stockholms Företagsminnen, Norrtälje Stadsarkiv, Landstingsarkivet i Stockholm.

Köps via Stockholms Stadsarkiv.

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

146

 

Register till mantalsböcker 1800-1875

(DISCD#146) - utgiven 2003

 

1652 bestämdes att alla vuxna mellan 16-63 år skulle betala mantalspenning. Åldern höjdes år 1841 till 17 år
och år 1857 till 18 år. Många var befriade från skatt: gamla, fattiga, sjuka, soldater, båtsmän, adel mfl.
mantalsskrivningen ägde rum i slutet av varje år, då hushållsföreståndaren, oftast fadern, anmälde familjens
sammansättning i en s.k. mantalsuppgift. I Stockholms stadsarkiv finns dessa mantalsuppgifter bevarade från åren
1835-1936. Mantalsuppgifterna samlades ihop av skattemyndigheterna som sedan skrev in upplysningarna
i mantalslängder. Dessa längder finns på Stadsarkivet från vart tionde år mellan 1711-1820 samt från varje år
mellan åren 1830-1973.

För att hitta rätt mantalsuppgift/längd söker man i registret på skivan och får en hänvisning till mantals-
skrivningsdistrikt, år och nummer. Gifta kvinnor och barn finns i regel inte med i registret men de kan självfallet
återfinnas i grundmaterialet, där flera uppgifter om familj, bostadsadress m.m. kan hämtas.

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

149

 

Kungsholmen

(DISCD/DVD#149) - utgiven 2003

Detta är den fjärde utgåvan av Stockholms historia i digitalt format och den hittills mest omfattande. Den består dels av en enklare version i form av en CD, men även en DVD innehållande filmsekvenser, ljud och bilder i storformat. Det ingår alltså två skivor i priset.
CDn innehåller rotemansarkivet för Kungsholmen, det vill säga alla personer som bott där någon gång under åren 1878-1926. Ca 200.000 personer ingår med sina familjer. Den innehåller också bl a register över mantalsuppgifter för Kungsholmen åren 1800-1880 (160.000 poster).
DVDn innehåller dessutom en timme filmsekvenser från äldre tider. De 4.500 bilderna som CDn innehåller finns också i större format med på DVDn, och dessutom ytterligare 5.000 bilder.
Detta är förmodligen, tillsammans med de övriga stockholmsskivorna, den mest utförliga stadsmonografin i sitt slag i världen. Släktforskaren som återfinner en släkting kan få bilder på var han eller hon bott, kartor som visar stadens struktur under olika perioder samt familjetillhörighet. Även andra uppgifter kan ingå, som kriminalnoteringar, militär tillhörighet, nationalitet, flyttningar, inskrivning på sjömanshus, skoluppgifter, sociala anteckningar, mm.

http://www.genealogi.se/

284

 

Stockholms stadslexikon på CD

Stockholm A-Ö

(DISCD#284) - utgiven 2007

Visste du att det finns en skålgropsten med 250 gropar vid Årsta partihallar? Att Cigarrvägen i Hökarängen först skulle heta Abdullavägen?

Att det låg ett fantastiskt jugendpalats kallat Drottsgården, alldeles bortom KF:s kontorshus vid slussen mellan 1909 och 1971?

Detta och oändligt mycket mer kan du läsa om i STOCKHOLM A-Ö. Under flera årtionden har författaren Hans Harlén samlat in fakta om platser i Stockholm. Det har resulterat i tre bokvolymer: Innerstaden, Söderort och Västerort som nu har uppdaterats och sammanförts i en cd-rom, med över 22 000 fritt sökbara uppslagsord.

Författarens egna fotografier har kompletterats med bilder på försvunna hus och miljöer ur Stockholms stadmuseums och Stockholms stadsarkivs samlingar. Sju högupplösta kartor över Stockholm med omgivningar vid olika tidpunkter gör det lätt att orientera sig. Tabeller och kartutsnitt klargör och förtydligar.

Skivan är producerad i samarbete mellan Hans Harlén, Stockholmia Förlag och Stockholm Stadsarkiv. Den ingår i Stockholms stads monografiserie med nr 189.

ISBN:978 91 7031 197 0

ISSN:0282 5899

www.stockholmia.stockholm.se

297

 

Allmänna barnhuset 1713-1900

(DISCD#297) - utgiven 2008

CD-n innehåller ca 54.000 barn som varit inskrivna en eller flera gånger på Allmänna barnhuset i Stockholm under den angivna tiden. Som sökprogram har Sveriges Släktforskarförbunds presentationsprogram använts. Sökning är då beroende av hur källmaterialet ser ut och görs vanligtvis via knappen ”Sök födda” Via knappen ”Sök alla” kan man dock söka på exempelvis ovanliga efternamn.

För perioden 1713-1742 finns inte annat än i undantagsfall information om föräldrar, annat än via patronymikon. 1743 -1762 finns oftast uppgifter om fadern samt hans yrke. Från 1763 är oftast även modern upptagen i rullorna. Efter 1802 finns inga uppgifter om föräldrarna i databasen, utan där får Stockholms stadsarkiv kontaktas. För vissa år finns inskrivningshandlingen för barnet upplagd som bild på stadsarkivets hemsida, där föräldrarna kan vara angivna.

Omslagsfoto: 1800-talsmålning av Allmänna barnhuset. Ägare Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

http://stockholm.forening.genealogi.se/

329

 

Skilda i Stockholm 1794-1916

(DISCD#329) - utgiven 2009

Geneaologiska Föreningen (GF) har nu en cd-databas med namn, titel och skilsmässodatum på frånskilda i Stockholms stad 1796-1916!

Dataregistret omfattar 7220 skilsmässor, alltså drygt 14.400 personer.

Orginalhandlingarna som ligger som grund för dataregistret finns på Stockholms stadsarkiv.

Genealogiska Föreningen

Anderstorpsvägen 16, 1 tr.

171 54 SOLNA

tel:08-329680

www.genealogi.net

337

 

Finländare i Stockholm  2009

(DISDVD#337) - utgiven 2009

 

Denna dvd är avsedd för pc-datorer med minst Windows XP och 1024x768 punkters upplösning. Sökprogrammet kräver ca 35 Mb utrymme på hårddisken eller ca 2 Gb om allt innehåll kopieras från dvd:n.

 

Lägg dvd:n i läsaren, dubbelklicka på SF installation och följ instruktionerna under installationen.

Stockholms Stadarkiv 2009

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

368

 

Rotemannen

(DISCD#368) – utgiven 2012

Nu är rotemannen här!

…och i släptåg har han över 4.7 miljoner poster ur Rotemansarkivet mellan 1878-1926.

Hela staden utom övre Norrmalm, Vasastaden, och Bromma finns med. För över en miljon poster kan du även titta på skannade originalsidor, om du har internet uppkoppling.

Som grädde på moset finns beskrivningar av över hundra arkiv – församlingar, skolor, sjukhus, regementen, företag – där Rotemansarkivets människor satte sina avtryck.

Stadsdelarnas utveckling beskrivs i lite längre texter med bilder från de medverkande institutionerna, och med några högupplösta stockholmskartor.

Stockholms stadsarkiv 2012

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/

378

 

Stockholmasbrott

(DISDVD#378) - utgiven 2011

Välkommen till den mörka sidan av Stockholm, med fint folk, vanliga människor, bus och banditer.

Satt din farfars farmor på kåken? Slog din mormors far någonn på käften?

Vem vet – vet du?

Svaret finns säkert i arkiven någonstans, i källor från medeltid till nutid. På denna skiva finns hundratals exempel med över tvåtusen bilder för att sätta dig på spåret och skicka en och annan kall kåre längs ryggraden…

http://www.stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/butik/skivor-for-historieintresserade/