CD/DVD-skivor: Uppsala län (C)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

 11

 

 

Harbo sn, 1541- 1750 (domböcker mm)

(DISCD#11) - utgiven 1999

 

Uppteckningar från Riksarkivet, Landsarkivet och landskapskontoret. Många olika typer av register och årtal.

Landsarkivet och landskontoret Östervåla, Huddunge, Våla, Skuttunge, Våla, Bälinge.

Förklaring till innehållet:

Materialet är till största delen hämtat från före 1725.

Dopböckerna är bara följda fram till 1705, domböcker till 1716, husförhörslängder, vigselböcker och kyrkoräkenskaper finns införda fram till ca. 1726, dödböcker fram till 1755,

 

"Byar och gårdar i Harbo socken", av Sune Eriksson och Magnhild Umærus, "Harboboken", av K. G. Söderhielm. ,

 

"Byar och gårdar i Harbo socken", "Svenskt Diplomatarium", samt ett antal handskrifter från Karolina Rediviva, Mats Wahlberg i "Ortnamnen i Våla härad", "Det medeltida Sverige".

På Carolina Rediviva finns även "skrifter rörande Viby", samt vissa handlingar rörande Våla härad (här är i huvudsakligen handlingarna rörande Viby använda i Harboregistret).

 

Av övriga källor har forskaren använt sig av ett flertal handlingar från Riksarkivet. 

 

Forskare: Fredrik Blomqvist

Vadstena Forskarservice

 

 35

 

Bouppteckningsregister:

Upplands o delar av Stockholms län

(DISCD#35) - utgiven 2000

Material från Häradsrätter och Rådhusrätter

 (26 st) under ca 1730-1900.

Program installeras på hårddisken.

Manual finns som PDF-fil. Acrobat Reader medföljer.

http://webbutik.riksarkivet.se/se/