CD/DVD-skivor: Östergötlands län (E)

Uppdaterad 2014-09-07

 

Nr

Framsida

Innehåll

5

 

Bjärka-Säby projektet ett multimediaprojekt

(DISCD#5) - utgiven 1998

Bjärka-Säbyprojektets primärmål är att skapa en prototyp för en multimediell databas som med hjälp av digitala kartor (GIS) skall kunna hantera och tillhandahålla landskapsrelaterad kulturhistorisk information.

LiU / Tema

7

 

Boxholms församlingsböcker 1920

Forskare: Johan Birath

(DISCD#7) - utgiven 1999

Innehåll: Ekeby, Åsbo, Blåvik, Malexander och Rinna.

Fem församlingar i Boxholms kommun.

Vadstena forskarservice

8

 

 

Vifolka härad version 1.0

(DISCD#8) - utgiven 2000

Vigda i: Herrberga, Normlösa, Sya, Veta, Viby, Västerlösa, Östra Tollstad.

Forskare: Henrik Mosén

Vadstena forskarservice

 

10

 

Kisa socken, Östergötland

(DISCD#10) - utgiven 1999

Födelse, vigsel, dödböcker 1600-1799

Forskare: Bo Lindwall

Vadstena forskarservice

 18

 

Vadstena 1834 –

när koleran satte spår i källorna

(DISCD#018) - utgiven 1999

Digitala bilder ur Vadstena kyrkoarkiv.

Se Släkt Historiskt Forum 2/00 sid 29

Köps via Riksarkivet

www.riksarkivet.se

 60

 

Gröna Kartan – Östergötlands län

(DISCD#060) - utgiven 1996

Östergötland med överlappning till nästa län. För planeringsunderlag och presentationer.

För Windows och Macintosh.

Köps vis Lantmäteriverket

www.lantmateriet.se

 63

 

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Ulfs_Dell\Documents\DIS\DISCD\Bilder skivor\Bilder stora  ok\No 63 Vadstena.jpg

 

Vadstena 1700

Digitala bilder och husförhörslängder

(DISCD#063) - utgiven 2001

Bilder av samtliga husförhörslängder från 1700-talet. Scannat material.

Kan användas som digital motsvarighet av motsvarande mikrokort.

Bilder kan ses via medföljande programvara. Läses med webbläsare.

Producerad av SVAR www.riksarkivet.se

Skivan är ej till försäljning.

189

 

Kinda Dödbok 1930-1970

(DISCD#189) - utgiven 2006

Horn, Hycklinge, Hägerstad, Kisa, Kättilstad, Malexander, Oppeby, Tidersrum, Tjärtstad, Ulrika och Västra Eneby socknar finns på denna skiva.

Registreringen omfattar 7934 avlidna personer. Kompletterat med födelseförsamling samt uppgift om maka/make.

Arbetet har gjorts av ÖGFs tidigare ordförande Christina Gustavsson tillsammans med Gun Gustavsson och slutförts av Barbro Behrendtz.

Slutsåld

232

 

 

Ringarum

Födda, vigda och döda 1671-1800

(DISCD#232) - utgiven 2006

Denna cd innehåller register för födda(döpta) , döda samt vigda i Ringarum mellan åren 1671 -1800 - samt en egen avdelning för Gusum vad gäller födda och vigda.

Registreringen har gjorts av Hans Bergström

Skivan säljes av Genealogiska Föreningen

http://www.genealogi.net

283

 

Gärdserums emigranter

(DISCD#283) - utgiven 2008

Cd-skivan Gärdserums emigranter 1850-1930 innehåller emigranter födda i eller bosatta i Gärdserums socken. Här finns också syskon födda i andra socknar i de fall jag haft kännedom om deras utvandring. 1.400 är registrerade som utvandrare. Med föräldrar samt av mig kända familjebildningar i USA är det sammanlagt 3.364 personer.

Jag har sedan länge registrerat och sökt uppgifter om Gärdserums emigranter. Letandet har skett både i svenska kyrkböcker och via betaldatabasen hos Ancestry.com i USA. Nu är källorna i USA långt ifrån så bra som de svenska så jag är själv lite förvånad över att jag lyckats identifiera så många som jag gjort.

USA har folkräkningar gjorda vart 10:e år där det kanske viktigaste året 1890 har drabbats av eldsvåda. Som alla nog förstår händer mycket i en familj under 10 år eller mer då man gör namnbyten, gifter sig eller rentav avlider.

Här kommer ett smakprov på vilka uppgifter jag registrerat för en kvinna jag haft bra tur med. Hur mycket jag hittat varierar dock väldigt mycket från person till person. En del har jag bara funnit att det rest iväg, andra har en specifik destinationsort men därutöver inte mer än namn på föräldrarna.

Nord, Agnes Ottilia, (1883–1967) Född 1883-10-24 i Bovik, Tingetorps ägor, Gärdserum (E). Död 1967-01-13 i Adair, Iowa, USA.

www.nanersbok.se

348

 

PLF CD-1

(DISCD#348) - utgiven 2010

Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för Vimmerby och Västerviks kommuner samt södra Östergötland.
Finspång kommun: Hällestad, Risinge.
Kinda Kommun: Horn, Hycklinge, Hägerstad, Kisa, Kättilstad, Oppeby, Tidersrum, Tjärstad, Västra Eneby.
Linköping Kommun: Askeby, Bankekind fd. Svinstad, Gistad, Landeryd, Lillkyrka, Rystad, Slaka, Törnevalla, Vreta Kloster, Vårdsberg, Östra Harg.
Motala kommun: Klockrike.
Norrköping Kommun: Kimstad, Kullerstad, Kvillinge, Skärkind.
Söderköping Kommun: Gårdeby, Östra Ryd.
Åtvidaberg Kommun: Björsäter, Grebo, Gärdserum, Hannäs, Värna, Yxnerum, Åtvid.
Ydre Kommun: Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Västra Ryd.
Valdemarsvik Kommun: Valdemarsvik, Gryt, Gusum, Ringarum, Sankt Anna, Tryserum, Östra Ed.
Ödeshög Kommun: Stora Åby, Trehörna.

http://plfoskarshamn.se

385

 

Ydre gårdar och torp

(DISCD#385) - utgiven 2012

Samtliga? familjer i gårdar och torp i Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Torpa och Västra Ryds socknar i Ydre kommun 1600-1930 talet. Tidersrum socken i Kinda kommun 1600-1900 talet. Samt soldater med familjer i hela Ydre kompani och Ydredelen av Vifolka kompani.

Gårds- och torpnamn som slutar med "Askeryd (E)" söks under V. Ryd socken.

Ydre kompani är gjord genom en cirkel med Birgitta Rääf som cirkelledare. Övrigt material är framtaget av Olov Mattsson i Österbymo.

Kan beställas här: mattsson.olov@gmail.com

396

 

 

Gärdserums kyrkogård

(DISCD#396) - utgiven 2011

Namn foton, dödsannonser, tidningsnotiser

Lisbeth Petersson

www.nanersbok.se

399

 

 

Linköping 1940-1975

(DISDVD#399) - utgiven 2013

En stad i förändring. Det var titeln på Einar Jagerwalls Linköpings film som spelades in 1965-1975. Titeln är talande och Linköping var verkligen en stad i förändring – men inte bara under 60- och 70 talen.

Från 1940 till 1975, perioden som denna film gestaltar, skedde massiva förändringar i Linköpings stadsbild. En stor del av stadens träbebyggelse fick ge plats åt nybyggen, samtidigt växte områden som Skäggetorp och Ryd fram i Linköpings ytterkant.

Den här filmen består av fyra delar. De tre första delarna visar främst Linköpings centrum under tre årtionden.: 40-talet, 50-talet och 60 talet.

Filmens fjärde del innehåller mer specifika och spektakulära händelser. Delen inleds med Majkarnevalen, en oerhört välbesökt företeelse. Den visar också Gustaf VI Adolfs likfärd genom Linköping samt Carl XVI Gustafs Eriksgata genom staden 1975 samt den pampiga invigningen av Skäggetorp centrum 1971.

Genom hela filmen guidas tittaren av stadsantikvarie Gunnar Elfström. Med sedvanlig kunskap och precision pekar han ut såväl byggnader som personer som förekommer i filmen och målar bilden av ett Linköping under förändring.

DIBB förlag, Östergötlands museum, WIDEVOX.

Rättighetsinnehavare till materialet 1965-1975 är Föreningen Gamla Linköping.

http://ostgotabok.se

415

 

 

PLF CD-1

(DISCD#415) - utgiven 2014

Innehåller födelseregister, vigselregister och dödsregister för Vimmerby och Västerviks kommuner samt södra Östergötland.
Finspång kommun: Hällestad, Risinge.
Kinda Kommun: Horn, Hycklinge, Hägerstad, Kisa, Kättilstad, Oppeby, Tidersrum, Tjärstad, Västra Eneby.
Linköping Kommun: Askeby, Bankekind fd. Svinstad, Gistad, Landeryd, Lillkyrka, Rystad, Slaka, Törnevalla, Vreta Kloster, Vårdsberg, Östra Harg.
Motala kommun: Klockrike.
Norrköping Kommun: Kimstad, Kullerstad, Kvillinge, Skärkind.
Söderköping Kommun: Gårdeby, Östra Ryd.
Åtvidaberg Kommun: Björsäter, Grebo, Gärdserum, Hannäs, Värna, Yxnerum, Åtvid.
Ydre Kommun: Asby, Norra Vi, Sund, Svinhult, Västra Ryd.
Valdemarsvik Kommun: Valdemarsvik, Gryt, Gusum, Ringarum, Sankt Anna, Tryserum, Östra Ed.
Ödeshög Kommun: Stora Åby, Trehörna.

http://plfoskarshamn.se