CD/DVD-skivor: Bleking län (K)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

036

 

 

Bräkne-Hoby anmärkningsbok 1821-1942

(DISCD#036)

 

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

052

 

 

Våra anor 0-2. Register och antavlor

(DISCD#52)

 

Våra anor:

del 0 (1980-tal),

del 1 (1993) och

del 2 (1997).

 

Sök i mappen register och dokumentet registersidor efter forskarnummer.

 

Sök sedan vidare i antavlor. För PC.

 

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

078

 

 

Medelstads härad

(DISCD#78)

 

Omfattar data från tingsrätten i Medelstads härad i Blekinge län. Dessutom ingår sökprogrammet Anorfind.
Samtliga ärenden eller mål som anges i de domböcker som fortfarande finns kvar har registrerats.
Registreringen omfattar perioden 1679-1750, med lucka för 1682.

 

Registreringen är ingen direkt avskrift av dombokstexten, utan för varje ärende har noterats uppgifter om personer, gårdar, tingsdag, ärendebeskrivning mm. Syftet med cd-skivan är att man skall hitta ingångar till domboken.
För PC/Windows och med enkel stencil-manual på 12 sidor.

 

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

090

 

 

By- och gårdsregister Blekinge län

(DISCD#90) - utgiven 2002

 

Register till SVARs filmade kyrkoboksmaterial fram till 1920.

 

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

112

 

 

Ronneby kyrkoböcker

(DISCD#112) - utgiven 2003

 

Födda 1646-1800, vigda 1646-1786, döda 1646-1814. Luckor finns.
Skannade bilder av kyrkböckerna i Ronneby:

C:1-2 (1646-1677),

C:3 (1711-1717),

C:4 (1717-1748),

C:5 (1746-1756),

C:6 (1757-1768),

C:7 (1768-1800),

E:1 (1757-1786) och

F:1 (1757-1814).

 

Med skivan följer läsprogrammet Old Document Viewer vilket gör att du snabbt kan "bläddra" mellan bilderna, förstora och förminska bilderna samt ställa in kontrast och ljusstyrka.

 

Mer information: www.microscan.nu

 

124

 

 

Bräkne härads dombok 1700-1750

(DISCD#124) - utgiven 2004

 

I Bräkne härad ingår följande socknar: Asarum, Ringamåla, Mörrum (del av Vekerum), Åryd, Hällaryd, Bräkne-Hoby och Öljehult. Även staden Karlshamn är väl representerad.
På skivan finner du 14.200 ärenden och 42.441 personposter.
Målen är avskrivna från renoverade och icke renoverade domböcker som är mikrofilmade.

 

Till domboken är uppbud och inteckningar bilagda, vilka har avsänts från Bräkne härad på särskilt protokoll till Göta hovrätt. Uppbuden är excerperade direkt från urkunden i hovrättens arkiv i Jönköping.
Forskare: Vanja Jonasson och Per Frödholm.
Mer information: www.genealogi.se/blekinge

139

 

 

Bräkne härads dombok 1668-1699

(DISCD#139) - utgiven 2005

 

I Bräkne härad ingår följande socknar:

Asarum, Ringamåla, Mörrum (del av Vekerum), Åryd, Hällaryd, Bräkne-Hoby och Öljehult.

 

Även staden Karlshamn är väl representerad.

 

Forskare: Vanja Jonasson och Per Frödholm.

 

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

153

 

 

Sett i Backspegeln

(DISCD#153) - utgiven 2005

 

78 st föreningsblad 1938-2002 från

Blekinge Släktforskarförening.

BGF-nytt och Släkt-Eken.

www.blekingesf.se/

185

 

 

Ronneby kommuns skatteskyldiga befolkning 1930

(DISCD#185) - utgiven 2006

Skatte och uppbördslängder mm för:

Backaryd, Bräkne-Hoby, Edestad, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga, Listerby,

Ronneby land, Ronneby stad & Öjehult.

En excel-databas med 12743 personer.

Forskare: Vanja Jonasson och Per Frödholm.

vanja.jonasson@swipnet.se

188

 

 

Blekinges befolkning 1930

(DISCD#188) - utgiven 2006

Del 1. Karlshamn & Ronneby kommuner.

Befolkningen i:

Asarum, Backaryd, Bräkne-Hoby, Edestad, Elleholm, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga, Hällaryd, Karlshamn, Listerby, Mörrum, Ringamåla, Ronneby land, Ronneby stad, Åryd & Öjehult.

En databas med 57000 personer.

Skattskyldiga i Ronneby 1930.

Forskare: Vanja Jonasson och Per Frödholm.

vanja.jonasson@swipnet.se

194

 

 

Bönder, torpare och annat folk i Rödeby socken 1760-1840

(DISCD#194) - utgiven 2006

Björn-Åke Petersson, Kallinge, har sammanställt material innehållande alla köpebrev för hemman och gårdar i Rödeby socken samt torpkontrakt och andra inteckningar för 1760-1840.

Vidare förteckningar på födde 1801-1809, vigde 1801-1840 och döde över 15 år 1801-1850 för Rödeby socken. På CD-skivan finns även bouppteckningsingresser för åren 1737-1840 för Östra Härad

CD-skiva med detta material finns nu att köpa från Björn-Åke Petersson, Södra Smålandsgatan 1 C, 372 50 Kallinge.

Tel: 0457-204 65.CD:n kan även köpas över disk på SVAR-projektet i Kallinge.

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

195

 

 

Mantalslängder i Tvings socken 1744-1795

(DISCD#195) - utgiven 2006

 

Utgiven av Blekinge Släktforskarförening

Mer information: www.genealogi.se/blekinge

196

 

 

Jordrevning & biakter Bräkne härad 1537-1671 (DISCD#196) - utgiven 2006

 

Forskare: Vanja Jonasson och Per Frödholm.

vanja.jonasson@swipnet.se

210

 

 

Hänt i Blekinge 1823

(DISCD#210) - utgiven 2006

Karlskrona, Bräkne, Medelstad,Lister, Sölvesborg, Karlshamn Östra Härad,Lagmansrätt år 1823

Nedan exempel på skivans innehåll för Karlskrona 1823:
Bouppteckningar i Karlskrona Rådhusrätt 1823.doc, förmyndare o skiftesprotokoll Karlskrona 1823.doc, Hallrättens protokoll i Karlskrona 1823.doc, Inteckningsprotokoll i Karlskrona 1823.doc, Kämnärsrättens i Karlskrona dombok 1823.doc, Rådhusrätten protokoll i Karlskrona 1823.doc, Sadelmakareämbetets protokoll i Karlskrona 1823.doc, Sjötullrättens i Karlskrona protokoll år 1823.doc

http://www.blekingesf.se/

240

 

 

Rödeby kyrkoarkiv

(DISCD#240) - utgiven 2007

CD:n innehåller avfotograferade bilder från Rödeby församlingsbok 1900 – 1910 samt register över

födda, vigda och döda i socknen 1800 – 1899.

Utgiven av Rödeby Hembygdsförening
Format: Excel och webläsare.

Hemsida: http://diginpast.se/rodeby.html

Beställ via tel 0455 48436 eller margareta.j@telia.com

260

 

 

Karlskrona Veckoblads vigsel och dödsnotiser

(DISCD#260) - utgiven 2006

Vigsel och Dödsnotiser 1754 – 1774
Citat: Anno 1754 d. 4 januari och 12.1 ifrån Carlskrona utgifvne, Politie och Commercie-Tidningar, samt andre för Publica nyttige efterrättelser.

Genealogiska Föreningen.

Format: PDF-filer

Kan beställas från www.genealogi.net

287

 

 

Bodekull & Karlshamn

Ett urval av händelser i en stad 1532-1850

(DISCD#287) - utgiven 2005

Bild:Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.Foto:Arne Andersson, bilden är beskuren

Innehåll (c) 2005 Vanja & Per

vanja.jonasson@swipnet.se

288

 

 

Hjortsberga Kyrkobok 1721 – 1794

(DISCD#288)

Innehåll:

Födda, vigda, döda, in- och utflyttade samt

series pastorum för perioden 1721 – 1755.

 

http://www.blekingesf.se/

289

 

 

Karlskrona Tyska Befolkningen 1811 – 1821

(DISCD#289) - utgiven 2007

Vanja och Per 2007.

Cd skivan innehåller 3903 namn.

http://www.blekingesf.se/

290

 

 

Lister Härad Dombok 1663 – 1669,

Övrigt 1317 – 1807

(DISCD#290) - utgiven 2008

Per Frödholm 2008

Lister Härad är:

Jämshög, Kyrkhult, Ysane, Gammalstorp,

Mörrum, Elleholm, Sölvesborg och Mjällby.

tiondehuset@hotmail.com

291

 

 

Blekinges Befolkning 1930

(DISCD#291)

Alla socknar i Karlshamns kommun och Ronneby kommun.

Utan utskriftsfunktion.

http://www.blekingesf.se/

372

 

 

Våra anor Blekinge v 4.0

(DISCD#372) - utgiven 2011

Blekinge släktforskarförening

http://www.blekingesf.se/

373

 

 

Våra anor Blekinge v 3.0

(DISCD#373) - utgiven 2004

Blekinge släktforskarförening

http://www.blekingesf.se/

377

 

 

PLF CD3

(DISCD#377) - utgiven 2012

Karlshamn Kommun: (K) Asarum, Elleholm, Hällaryd, Karlshamn, Ringamåla, Åryd.
Karlskrona Kommun: (K) Augerum, Flymen, Fridlevstad, Hasslö, Jämjö, Kristianopel, Lösen, Ramdala, Rödeby, Sillhövda, Sturkö, Tving, Torhamn.
Olofströms kommun: (K) Jämshög, Olofström.
Ronneby Kommun: (K) Bräkne-Hoby, Edestad, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga, Listerby.

 

Hemsida: www.plfoskarshamn.se

394

 

 

KGF 2013

(DISCD#394) - utgiven 2013

Följande material finns även med på skivan:

  • Register över Smålandspostens dödsannonser 1937-mars 1948.
  • Lagfartsregister för Konga härad för åren 1695-1793.
  • Excerpter från domboken för perioden 1645-1794.
  • Excerpter för Norrvidinge härads renoverade domböcker för åren 1600-1601, 1614-1660.

Aktuella församlingar på CD-skivan är alla socknar i Kronobergs län, samt

följande socknar i angränsande län:

Jönköpings: Rydaholm, Hjälmseryd, Gällaryd, Hånger, Dannäs, Tånnö, Bredaryd, Forsheda,

Fryele, Kärda, Kållerstad, Nydala, Torskinge, Voxtorp, Värnamo och Åhs.

Blekinge: Backaryd, Öljehult, Eringsboda, Tving, Bräkne Hoby och Åryd.

Kalmar: Vissefjärda.

Hemsida: http://genealogikgf.se/databas.html