CD/DVD-skivor: Kristianstad län (L)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

091

 

Gärds härad Födda, Vigda, Döda

(DISCD#091) - utgiven 2002

 

Utdrag ur 18 socknars kyrkoböcker.

Över 164.100 namnuppgifter och 6 äldre husförhör.

 

DBase-filer (.dpf) som kan öppnas i Excel.

Kan köpas via: Lennart Berg, Bolleby

 

SGF Skånes Genealogiska Förbund

198

 

Indelta skånska

dragoner, husarer och infanterister

(DISCD#198) - utgiven 2006

 

Denna CD innehåller dels ett utdrag ur Skånes Knektregister,

dels en omfattande informations- och hjälpfil.

 

Kan köpas från Skånes genealogiska förbund.

199

 

 

Skånska klockare, organister och skolemästare version 1.1 2005

(DISCD#199) - utgiven 2005

Register sammanställda av Berit Aronsson

Registret är sammanställt av uppgifter från bl.a. enskilda forskare, Hintzesamlingen(GF), hembygdslitteratur, matriklar och klockarmålen i Lunds domkapitel.

Kan köpas från Skånes genealogiska förbund.

391

 

 

Skånes Fagerhult – Hishult – Örkelljuna

(DISCD#391)

(Roy Ernered, Aprilgatan 31, 415 15 Göteborg)

Rekonstruerade familjer och familjerelationer.

Familjerna sorterade i resp. Fil efter vigselår.

Bearbetade uppgifter ur olika källor.

Födda med dopdag och faddrar, vigda, avlidna familjemedlemmar.

In- och Utflyttade familjer.

+ närmsta grannsocknar i Halland och Skåne (Laholm-Ränneslöv-Veinge-Våxtorp-Ysby)

http://home.swipnet.se/ernere

392

 

 

Knäred (N) – Hishult (N+L)

(DISCD#392)

(Roy Ernered, Aprilgatan 31,

415 15 Göteborg)

Rekonstruerade familjer och familjerelationer.

Familjerna sorterade i resp. Fil efter vigselår.

Bearbetade uppgifter ur olika källor.

Födda med dopdag och faddrar, vigda, avlidna familjemedlemmar.

In- och Utflyttade familjer.

+ närmsta grannsocknar i Halland (Laholm-Ränneslöv-Veinge-Våxtorp-Ysby)

http://home.swipnet.se/ernere