CD/DVD-skivor: Malmöhus län (M)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

004

 

Berättelser från Råå berättade av

Anders Peter Persson

(DISCD#004) - utgiven 1998

 

Berättelserna är nertecknade av fiskaren Anders Peter Persson. Han var också konstnär och god berättare. På museum finns flera av hans verk. Bl.a. modellen av Smugglarsnipan och tavlan med Gudrun. Han var en av museets initiativtagare.

Spår 1: Smugglarsnipan.

Spår 2: Gudrun.

Spår 3 Vi kommer nog iland.

Spår 4: Minnesstenen.

Gjord med DISGEN.

Ej möjlig att nå inifrån DISGEN.

Köps via Bengt Persson & Jonas Persson

046-25 64 74, Box 153 24522 Staffanstorp

107

 

 

Eslövsbygdens släkt- och folklivsforskare

(DISCD#107) – utgiven 2003

 

Kyrkoboksavskrifter för församlingarna i Eslövs kommun: Billinge, Borlunda, Bosarp, Eslöv, Gårdstånga, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Reslöv, Skarhult, Skeglinge, Stehag, Trollenäs, Västra Strö, Örtofta, Östra Karaby, Östra Strö.

 

Födelseböckerna har förutom den kronologiska ordningen även register sorterat på barnet, fadern och modern.

 

Vigselböckerna har kronologisk ordning och ett register sorterat på brudgummen och bruden.

Dödböckerna har kronologisk ordning och ett register sorterat på namnet.

Migrationen finns redovisad som avskrift av ut- och inflyttningslängden och har ett namnregister.

På skivan finns även gravstensinventeringar, kartor, medlemsförteckning samt arkivregister för Eslövs kommun.

 

Dokumenten är lagrade i pdf-format och läses med Acrobat Reader.

 

Säljes endast till medlemmar. Köpes via: Eslövsbygdens släkt- och folklivsforskare ESFF

 

138

 

 

Malmö Släktforskarförening

(DISCD#138) – utgiven 2005

 

Medlemstidningen för Malmö Släktforskarförening under åren 1987-2004.

 

Dokumenten är lagrade i pdf-format och läses med Acrobat Reader

 

Köpes från Malmö släktforskarförening

 

 

178

 

 

Vigda i Stora Råby 1689-1895

(DISCD#178) – utgiven 2006

Skivan innehåller dels en databas med alla uppgifter för samtliga vigslar under angiven tid, dels fotografier av samtliga sidor i orginalhandlingarna. Dessutom finns två kartor över Stora Råby från 1802 och 1951.
För databasen används den medföljande Runtimeversionen av Filemaker 7 medan bilderna öppnas med Acrobat Reader.
Systemkrav Windows 2000, XP eller senare.
Kan köpas från Lunds Släktforskarförening.

http://lundsslaktforskarforening.se

198

 

 

Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister

(DISCD#198) – utgiven 2006

Denna CD innehåller dels ett utdrag ur Skånes Knektregister, dels en omfattande informations- och hjälpfil. Systemkrav: Windows 2000, XP eller senare.

Skånes Genealogiska Förbund

199

 

 

Skånska klockare, organister och skolemästare ver 1.1 2005

(DISCD#199) – utgiven 2005

Register sammanställda av Berit Aronsson

Registret är sammanställt av uppgifter från bl.a. enskilda forskare, Hintzesamlingen(GF), hembygdslitteratur, matriklar och klockarmålen i Lunds domkapitel.

Skånes Genealogiska Förbund

201

 

 

Namnregister till bouppteckningar

(DISCD201) – utgiven 2006

 

Namnregister till bouppteckningar 1546-1967

Malmö stadsarkiv

www.malmö.se/stadsarkivet

274

 

 

Stora Råby Bouppteckningar 1727 – 1899

(DISCD#274) – utgiven 2008

Innehåll: Skivan innehåller dels en databas med uppgifter från 354 bouppteckningar under denna tid, dels fotografier av ingressidorna från 31 av dessa bouppteckningar.

Program: För databasen, inklusive fotografier, används den medföljande Runtimerversion av Filemaker 7.

Lunds Släktforskarförening

Arkivcentrum Syd

Porfyrgatan 20, 224 78 LUND

http://lundsslaktforskarforening.se/

292

 

 

Bouppteckningsregister OXIE, Version 1

(DISCD#292) – utgiven 2008

 Bouppteckningsregister och utdrag ur bouppteckningarna över Oxie Häradsrätt 1840-1865

Programvarukrav: Microsoft Word och Exel version 2000 eller senare

Sammanställd och utgiven av Söderslätts Släkt och Hembygdsforskning.

www.sshff.se

293

 

 

Bouppteckningsregister OXIE o SKYTT Ver 1

(DISCD#293) – utgiven 2008

Bouppteckningsregister och utdrag ur bouppteckningarna över Oxie och Skytts Domsaga 1873-1895

Programvarukrav: Microsoft Word och Exel version 2000 eller senare

Sammanställd och utgiven av Söderslätts Släkt och Hembygdsforskning.

www.sshff.se

294

 

 

Bouppteckningsregister SKYTT, Version 1

(DISCD#294) – utgiven 2008

Bouppteckningsregister och utdrag ur bouppteckningarna över Skytts Häradsrätt 1830-1872

Programvarukrav: Microsoft Word och Exel version 2000 eller senare

Sammanställd och utgiven av Söderslätts Släkt och Hembygdsforskning.

www.sshff.se

295

 

 

Oderljunga kyrkobok 1680-1767

(DISCD#295) – utgiven 2007

Innehåll: Skivan innehåller en databas för Oderljungas första kyrkobok som omfattar tiden 1680-1767.

Databasen innehåller totalt 17000 poster.

Program: För att använda databasen behövs inget annat program än den Runtimeversion av Filemaker 7 som medföljer.

www.sshff.se

311

 

 

Skånska Städer och Samhällen

(DISCD#311)

En intressant bok om Malmö Stads innevånare, näringar och företag.

Malmö 1924.

163 sidor.

http://www.obdr.se

312

 

 

Malmö Stads Adress-kalender 1890

(DISCD#312)

En intressant bok med adresser och titel/yrke på Malmö stads innevånare, fastighetsregister med ägare och tax.v., hantverkare, föreningar, banker, stiftelser, fonder, försåkringsbolag m.m. Information om skolor, brandkår, polis, sjukvård och annan offentlig service.

http://www.obdr.se

313

 

 

Porträttgalleri Malmöhus län

(DISCD#313)

Detta porträttgalleri på 944 sidor, upptager 3500 personer från Malmöhus län under år 1930, vilka representera statliga och kommunala institutioner, riksdag, landsting, rättsväsende, undervisningsanstalter, veteskap, konst, handel, industri, sjöfart, jordbruk m.fl.

http://www.obdr.se

344

 

 

Isbergs Biograficasamling A-Ö

samt prästerskapet

(DISCD#344) – utgiven 2008

Malmö stadsarkiv

www.malmö.se/stadsarkivet

391

 

 

Roy Enered 2013 Skåne

(DISCD#391) – utgiven 2013

 

http://home.swipnet.se/ernered