CD/DVD-skivor: Hallands län (N)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

034

 

 

Bouppteckningsregister:

Halland 1671-1850

(DISCD#034) – utgiven 2000

Registret omfattar 140.000 namn.

Detta register är ett av de få där kvalitén beskrivs, dvs. metoder, kontroller och vem som har utfört excerperingen.
Registret är ojämnt. I de flesta fall finns bara den avlidne och makan. I ett par fall finns alla personer som är omnämnda med i registret. 
Sökningen kan både göras mot originalstavningen som mot en normerad stavning. Genom att ändra på sökbegrepp kan i princip alla registrerade namn i bouppteckningen plockas fram. En liten nackdel är att sökmöjligheterna är så omfattande att det tar ett tag att komma igång. Skivan är på 89 MB.

Utgiven av Hallands Genealogiska Förening och Lunds Landsarkiv.

Köpes via Hallands Genealogiska Förening, Fiskaregatan 17, 302 38 HALMSTAD

 

http://hallandsslaktforskare.se/

084

 

 

Halland ekonimisk karta 1917 –

Ledningsböcker i jordregister

(DISCD#084) – utgiven 2002

Ledningsböckerna är en källa på tingsrätten där man får en bild av ägarförhållandena på en fastighet från första hälften av 1800-talet och framåt. Dessa böcker lämnar nu de lokala tingsrätterna och blir därmed svårare för oss släktforskare att få tillgång till. Ledningsböckerna är en ganska okänd, men mycket värdefull källa för oss släktforskare.

Ledningsböcker för Halmstads, Tönnersjö och Höks härad upprättades kring sekelskiftet 1900 av dåvarande häradsrätter.

Avfotograferade uppslag i storlek 1024x768. ca 3500 sidor. Det mesta går bra att tyda, men lite suddighet finns på vissa sidor från Halmstad.

Sökning via ett register på byanamn istället för tidigare sidnummer.

Framställd av Alvar Hansson tel 035-40578. alvar.hansson@swipnet.se

085

 

 

Ledningsböcker i jordregister över Årstads Faurås och Himles härad

(DISCD#085) – utgiven 2002

Ledningsböckerna är en källa på tingsrätten där man får en bild av ägarförhållandena på en fastighet från första hälften av 1800-talet och framåt. Dessa böcker lämnar nu de lokala tingsrätterna och blir därmed svårare för oss släktforskare att få tillgång till. Ledningsböckerna är en ganska okänd, men mycket värdefull källa för oss släktforskare.

Avfotograferade uppslag i storlek 1024x768.

Sökning enligt Faurås härad/Register A-Ö/välj sidonummer.

Med på skivan finns även en demoversion av bildvisningsprogram ASDsee 3.0 för test i 30 dagar. Framställd av Alvar Hansson

tel 035-40578.

alvar.hansson@swipnet.se

086

 

 

Vigselregister Halland 1668-1860

(DISCD#086) – utgiven 2002

Register från ca 100 församlingar i Halland.

Hallands Genealogiska Förening

http://hallandsslaktforskare.se/

092

 

 

Mantalslängder i Varberg 1662-1860

(DISCD#092) – utgiven 2002

Worddokument som innehåller inskannade maskinskrivna avskrifter. Inget register och namn ej sökbara i Word.

Utgiven av Åke Carlsson,

Hallands Genealogiska Förening

http://hallandsslaktforskare.se/

103

 

 

By- och gårdsregister Hallands län

(DISCD#103) – utgiven 2003

"Detta register är ett effektivt hjälpmedel vid forskning i kyrkoarkiven. Genom att söka på ett by- eller gårdsnamn hittar man direkt vilken volym och vilket mikrokort som ortsnamnet förekommer i.

Ortsnamn har registrerats ur husförhörslängder och församlingsböcker före 1920 för 100 halländska församlingar.

Här ingår även de församlingar som före 1973 tillhörde Jönköpings län och församlingar som före 1970 tillhörde Älvsborgs län.

Totalt innehåller registret ca 238 000 poster." 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

147

 

 

Halländska Båtsmän

(DISCD#147) – utgiven 2004

Halländska båtsmän 1721-1781.

Volymer: Hallands Landskontor G1cb:1-3

 

301

 

 

Halmstad 100

Kartor Människor Bebyggelse

(DISCD#301) – utgiven 2007

20 kartor från Halmstad kommuns Byggnadskontor. 8 artiklar från Föreningen Gamla Halmstads Årsböcker. Halmstad stads adresskalender för 1907. Halmstads fastighetskalender för 1925.

Befolkningen i Halmstad 1882-1897 i en sökbar databas med 50 000 namn. Registret består av alla personer i Halmstads stads husförhörslängd.

Hallands Genealogiska Förening.

http://hallandsslaktforskare.se/

392

 

 

Knäred (N) – Hishult (N+L)

(DISCD#392) – utgiven 2013

(Roy Ernered, Aprilgatan 31,

415 15 Göteborg)

Rekonstruerade familjer och familjerelationer.

Familjerna sorterade i resp. Fil efter vigselår.

Bearbetade uppgifter ur olika källor.

Födda med dopdag och faddrar, vigda, avlidna familjemedlemmar.

In- och Utflyttade familjer.

+ närmsta grannsocknar i Halland (Laholm-Ränneslöv-Veinge-Våxtorp-Ysby)

http://home.swipnet.se/ernere