CD/DVD-skivor:

Göteborg och Bohus län (O)

Uppdaterad 2014-07-10

 

Nr

Framsida

Innehåll

074

 

Ett år i Bohusläns domböcker Ver 1.2

(DISCD#074)

 

BGm09 - mål från samlingscd, men mer detaljerat redovisade. Dessutom ingår namnregister över personer, kartskisser över härader, sockenindelning och vägar.

Material från domböckerna ur mål rörande parförhållanden. Detta rör sig om i stort alla typer av sådana mål:

* Ekonomiska tvister.

* Hustrumisshandel.

* Hustrur och män som rymt.

* Lönskalägen, dvs. sexuellt umgänge mellan ogifta.

* Enfalt och tvefalt hor, dvs. sexuellt umgänge där ena respektive bägge var gifta.

* Tidelag.

 

"Det är målen med lönskalägen som dominerar. Denna aktivitet är ju idag inte straffbar, men den räknades då som ett lagbrott även då samlaget skedde i bästa inbördes samförstånd och någon tredje part inte förfördelades.

Det räknas förvisso som ett brott även idag inom strängt religiösa kretsar och andra kulturer, där den interna "bestraffningen" kan vara nog så hård.

Forskningarna rör dock 1700- och 1800-talen.

 

Omfattar ca 2500 mål varav ca 1000 mål från ca 170 härader och städer för 1796. Dessutom ca 1500 mål från tiden före och efter 1796 från spridda år och områden.

 

Detta utgör början till ett underlag att göra register över "möjliga fäder" för de födslar där sådan uppgift saknas i kyrkböckerna"

Läses med webbläsare.

 

Utgivare: Bernhard Granholm, Grums.

E-post: bgm.vkultur@telia.com

 

296

 

 

Göteborgs Gustavi

(DISCD#296) – utgiven 2006

 

Göteborgs Gustavi Domkyrkobok 1669-1671

Göteborgregionens Släktforskare 2006

www.genealogi.se/grs

315

 

 

Bohusläns Bygd och Folk 1958

(DISCD#315) – utgiven 2007

 

Bohusläns historia 1658-1958

Bohusläns bebyggelse

8.000 fastigheter. 1.200 sidor.

Fastighetens storlek, historia, ägare och ägarens föräldrar, hustru och barn.

 

http://www.obdr.se