CD/DVD-skivor: Värmlands län (S)

Uppdaterad 2014-07-06

 

Nr

Framsida

Innehåll

001

 

Värmländska släkter Version 1.0/2000 (DISCD#001)

 

På denna CD hittar du över 14.000 personer och massor av släktnamn. Ca 250 släktnamn har minst 10 personer med samma släktnamn.

Inkluderar Selma Lagerlöf, Nils Ferlin, Erik Gustav Geijer och Gustaf Frödings anor.

Några släkter finns representerade ner till Karl den Store

 

Materialet finns som HTML-format med kopplingar mellan ingifta släkten. Du får upp den sökta personen med en 4-generationers antavla och dess familj där du kan klicka dig fram mellan personer och generationer.

På cd-skivan finns också material som en Holger-bas, som du kan läsa med ett Holger6-program.
Recension: SHF 4/00.
Körsätt: webbläsare
Köpes: Ej längre tillgänglig.

054

 

Finnskogen - en sagolik verklighet

(DISCD#054)

 

På 1500 och 1600-talet flyttade många till skogarna i Sverige och Norge.

Deras arv lever kvar ännu idag i form av mat, dialekter och byggnader.

Skogsfinnarna presenteras i ord bild och ljud.

För Mac och PC, en Macromedia-presentation

 

Köps via Torsby Finnkulturcentrum

 

http://finnskogarna.com/torsby-finnkulturcentrum/

075

 

Ett år i Värmlands domböcker Ver 1.3

(DISCD#075)

 

BGm07 - mål från samlings-CD, men mer detaljerat redovisade. Dessutom ingår namnregister över personer, kartskisser över härader, sockenindelning och vägar.

Material från domböckerna ur mål rörande parförhållanden. Detta rör sig om i stort alla typer av sådana mål:
* Ekonomiska tvister.
* Hustrumisshandel.
* Hustrur och män som rymt.
* Lönskalägen, dvs. sexuellt umgänge mellan ogifta.
* Enfalt och tvefalt hor, dvs. sexuellt umgänge där ena respektive bägge var gifta.
* Tidelag.

"Det är målen med lönskalägen som dominerar. Denna aktivitet är ju idag inte straffbar, men den räknades då som ett lagbrott även då samlaget skedde i bästa inbördes samförstånd och någon tredje part inte förfördelades. Det räknas förvisso som ett brott även idag inom strängt religiösa kretsar och andra kulturer, där den interna "bestraffningen" kan vara nog så hård.
Forskningarna rör dock 1700- och 1800-talen.
Omfattar ca 2500 mål varav ca 1000 mål från ca 170 härader och städer för 1796. Dessutom ca 1500 mål från tiden före och efter 1796 från spridda år och områden.
Detta utgör början till ett underlag att göra register över "möjliga fäder" för de födslar där sådan uppgift saknas i kyrkböckerna"
Läses med webbläsare.
Utgivare: Bernhard Granholm, Grums. E-post: bgm.arkiv@telia.com

 

179

 

 

Järnskog, Skillingmark och Köla 19080 personer

(DISCD#179)

Släkter i Järnskog - Köla - Skillingmark. CD-skiva som innehåller 19 080 personer
med antavlor.

Säljes av Hans Nilsson hangus@spray.se

http://finnskogarna.com/torsby-finnkulturcentrum/

262

 

 

Fryksände församlings födelsebok 1707 – 1830
Östmarks församlings födelsebok 1765 – 1860
(DISCD#262)

Emigration & Historia

Kyrkåsen 2 C

685 97 Östmark

E-post emigrant@tordata.se

I samarbete med Centrum för lokalhistoria

Linköpings universitet.

Format: Personsökaren.

269

 

 

Boställen inom Säffle kommun

Cd 1 version 1.3

(DISCD#269)

Över 7000 namn på herrgårdar, gårdar, torp, backstugor och andra bostadshus, samt skolhus, lanthandlar, kyrkor, missionshus, kvarnar, sågar mm på landsbygd och i tätorter.

 

Värmlands Släktforskarförening

http://www.varmlandsrotter.se/

270

 

 

Ortsregister för Dalsland och Värmland

Cd 2 version 1.0

(DISCD#270)

Sorterade listor på 2579 ortnamn i Dalsland  5532 ortnamn i Värmland samt socken och häradskartor.

Registren kräver att du har MS Excel installerat i din dator. Har du inte Excel finns Excel Viewer 2003 med i skivan.

Värmlands Släktforskarförening

http://www.varmlandsrotter.se/

271

 

 

Värmländska Antavlor nr 1 -100, Cd 4 2007

(DISCD#271)

Innehåller de senaste versionerna av respektive antavla. Metoder för inmatning har ändrats under årens lopp, så vissa olikheter i layout mm finns mellan tavlorna.

Cd-skivan kräver att du har en installerad Webläsare som kan hantera ramar. Exempelvis Internet Explorer eller Firefox.

 

Värmlands Släktforskarförening

http://www.varmlandsrotter.se/

 

272

 

 

Västra Fågelviks Socken version 1.0

(DISCD#272)

Cd:n innehåller Exel filer med avskrift av

Vigde, Födde och Döde i Västra Fågelviks socken, Nordmarks härad för perioden 1717 – 1797.

Registren kräver att du har MS Excel installerad i din dator. Har du inte Excel finns Excel Viewer 2003 med i skivan.

Ulla Hansson e-post:uahan@privat.utfors.se

334

 

 

Värmlands Kyrkboksregister

(DISCD#334)

Innehåller de flesta av de över födde, vigde och döde som vi tidigare gett ut i pappersformat.

Detaljerad information om innehållet på skivan finns på vår hemsida

Värmlandsrötters postordersida

www.genealogi.se/varmland

389

 

 

Avskrifter från Mangskogs och Gräsmarks kyrkböcker

(DISCD#389)

Mangskog

Födde 1688-1925 Kenneth Larsson

Vigde 1713-1779 Kenneth Larsson

Döde 1688-1925 Kenneth Larsson

Husförhörslängden 1760-1763 Kenneth Larsson

 

Gräsmark

 

Husförhörslängd 1765-1772 Kenneth Larsson

 

http://www.mangskog.se/