CD/DVD-skivor: Örebro län (T)

Uppdaterad 2014-07-06

 

Nr

Framsida

Innehåll

72

 

Järn & Skor

(DISCD#72)

 

En multimediapresentation av gruvhanteringen och skoindustrin i Örebro län.

 

En multimediapresentation som exemplifierar hur man kan berätta med ett historiskt material.

Köpes via Arkivcentrum i Örebro

 

www.arkivcentrum.se

99

 

Ramsberg 1606-1698

(DISCD#99)

 

Ramsbergs församling:

Fattigkassans Inkomst och utgift 1688-1698,

Födelse- död- och vigselböcker 1679-1698,

Kyrkans Inkomst och utgift 1648-1682,

Mantalslängder 1606-1698,

Publicerade släktutredningar,

Register HFL.

 

Utgiven av Gunilla Didriksson

 

Linde Bergslags Släktforskar Förening

 

http://www.lindeforskare.se/

184

 

 

Lindesberg

(DISCD#184)

 

Försök till rekonstruktion av de olika byarna i Lindesbergs Stads och Bergsförsamling mellan åren 1613-1699.

 

Den innehåller förutom Mantalslängder för perioden 1628-1699 Älfsborgs lösen 1613 samt husförhörslängder under perioden 1679-1699.

 

Mantalslängder. som i princip har utgjort inkomstverifikationer till de uppburna mantalspengarna, har existerat som beskattningslängd under perioden 1628-1938 därefter har de blivit dokumentation i folkbokföringen.

 

l allmänhet tillhör mantalslängderna länsräkenskaperna men har i Kammararkivet av praktiska skäl uppdelats i olika grupper även om det är fråga om en och samma serie frän början till innevarande tid.

Längderna fördelar sig på följande bestånd:
1628-1641 Boskaps- m fl längder,
1642-1820 Mantalslängder 1642-1820,

Utgiven av Gunilla Didriksson

Linde Bergslags Släktforskar Förening

 

http://www.lindeforskare.se/  

 

202

 

Fyra register till domboken Lindes Bergslags häradsrätt 1612-1699.

(DISCD#202)

Domstolsarkivalier ger en djupare och bredare inblick i våra förfäders liv
och är en betydelsefull och många gånger, särskilt under 1600-talet,
unik källa till vårt ursprung.

Ur genealogisk synpunkt är mål rörande skattläggning syner, ägorätt, arvskiften och testamenten de mest intressanta. Släktförhållanden blottläggs som annars kan vara omöjliga att finna.

Föreliggande sammanställning skall ses som en hjälp för Dig som forskar
på Lindes Bergslag i allmänhet och Ramsbergs socken synnerhet.

Sammanställningen innehåller fyra(4) separata register med följande rubriker:

Personregister Ramsbergs socken 1612–1699 (5760 poster);

Register till stämningslista, saköreslängd, uppbuds- och lagfartsprotokoll samt inteckningsprotokoll 1659-1699 (91 poster);

Register till urtima ting 1612–1699 (28 poster);

Längd på nämndemän och dess överordnade 1612–1699 (2737 poster)

Du kan beställa CD:n från:

Leif G:son Nygård,

Berggatan 25, 70364 Örebro.

E-post: lgnygard@comhem.se

216

 

 

Gellnerska släkten

(DISCD#216)

Gellnerska släkten innehåller ättlingar till Bergsmannen Jöns Håkanssson, Grythytte By, Grythyttan (T).

Han finns bl.a omnämnd i skattelängder för åren 1539, 1540 & 1550.

Presenteras i HTML och PDF format.

CD:n forskad och producerad av Britt-Marie Lundell, Nora

Skivan kan beställas genom

Nora Släktforskarklubb

http://www.noraforskare.se/

eller via Britt-Marie Lundell

217

 

 

Hoyer-släkt

(DISCD#217)

Hoyer-släkt innehåller ättlingar till Bruksarrendatorn Christian Hoyer, född ca 1615 i Schleswig-Holstein, Tyskland, död 1683 i Sikfors, Hällefors (T)

Presenteras i HTML och PDF format.

CD:n forskad och producerad av Britt-Marie Lundell, Nora

Skivan kan beställas genom

Nora Släktforskarklubb

http://www.noraforskare.se/

eller via Britt-Marie Lundell

218

 

 

Ringshyttesläkten

(DISCD#218)

Ringshyttesläkten innehåller ättlingar till Bergsmannen Erik Larsson, som levde och verkade i Ringshyttan, Nora Bergförsamling (T) under senare delen av 1500- och början av 1600-talet.

Presenteras i HTML och PDF format.

CD:n forskad och producerad av Britt-Marie Lundell, Nora

Skivan kan beställas genom Nora Släktforskarklubb

http://www.noraforskare.se/

eller via Britt-Marie Lundell

219

 

 

Bondebysläkten

(DISCD#219)

Bondebysläkten innehåller ättlingar till Bergsmannen Jon Nilsson i Bondebyn, Nora Bergförsamling (T).

Han finns omnämnd i 1540 och 1550 års skattelängder och fförekommer fortfarande i 1580 och 1590-talets jordeböcker.

Presenteras i HTML och PDF format.

CD:n forskad och producerad av Britt-Marie Lundell, Nora

Skivan kan beställas genom Nora Släktforskarklubb

http://www.noraforskare.se/

eller via Britt-Marie Lundell

220

 

Lindesbergs och Guldsmedshyttans församlingar.

(DISCD#220)

Denna CD-skiva är en sammanställning av alla Födelse- o. Dopböcker, Lysnings och Vigselböcker i Lindesbergs Stads- och Bergsförsamling från 1632 fram till 1915.

Från Guldsmedshyttan finns kyrkoböcker från 1896, då det bildades en Kapellförsamling under Lindesbergs Bergsförsamling.

Denna CD-skiva är resultatet av ett projekt, där deltagarna har översatt varje person i dessa böcker. Arbetet med översättningarna har varit tidsödande och gjorts med stor noggrannhet. Det kan naturligtvis förekomma felaktigheter då materialet bitvis är mycket svårtolkat.

I projektet har ingått: Anita Andersson, Ann-Marie Carlsson, Gunilla Didriksson, Margareta Esplund, Barbro Lank och Örjan Westberg.

Utgiven av Linde Bergslags Släktforskar Förening.

http://www.lindeforskare.se/

221

 

 

Sockenstämmoprotokoll från Ramsberg

(DISCD#221)

Äntligen är renskriften av Ramsbergs Sockenstämmo och Sockennämnds- protokoll 1698 – 1862 klar. Det är ca 1400 sidor som renskrivits av Sven och Karin Josefsson

samt Ulf Johansson.

Mycket intressant läsning av vad som skett i socknen under gångna tider.

Den finns på CD-skiva och heter Ramsberg - Historik över Ramsbergs församling, Kyrkoråds- och Sockenstämmoprotokoll år 1698-1862, Sockennämndsprotokoll år 1844-1859.

Kan köpas från Löabygdens Hembygdsförenings ordförande,

Eric Wickman. E-post: eric.wickman@glocalnet.net

222

 

Bergmästarberättelser från gruvorna i Linde och Ramsbergs Bergslag

(DISCD#222)

Denna CD innehåller Bergmästarberättelserna över gruvorna i Linde och
Ramsbergs Bergslag som tillhörde det femte Bergmästardömet.

Saknas gör gruvorna i Mårdshytteområdet (Mårtsgruvorna). De finns med i registret, men
saknas bland orginal-handlingarna.

CD-skivan är fritt tolkad, till en någorlunda normal svenska.

Översatt och sammanställt av Gunilla Didriksson och Anita Andersson.

Femte bergmästardömet: Nora och Linde bergslager jämte Närke och Västergötland

http://www.lindeforskare.se/

223

 

Emigrationen från Lindesberg kommun 1850-1930 (DISCD#223)

Denna CD-skiva omfattar de flesta emigranter mellan åren 1850 till 1930,
som då var kyrkoskrivna i, Lindesbergs stads- och Bergsförsamling, Fellingsbro, Ramsberg och Näsbys församlingar.

CD-skivan innefattar även personer födda i andra församlingar, men har någon av dessa som utreseförsamling.

Guldsmedshyttans församling finns från 1896 då den bildade en kapellförsamling under Lindesbergs Bergsförsamling. De finns tidigare dokumenterade under Lindesbergs Bergsförsamling.

Emigranterna är redovisade från den stad, by eller gård de var kyrkoskrivna, när de begärde emigrationsbevis, vilket inte alltid är deras födelseförsamling. De är redovisade i bokstavsordning, varje församling för sig. För att kunna göra en sammanställning av grundmaterialet, har jag gjort en normalisering av emigranternas namn.

CD-skivan kan vara till hjälp för de personer som undrar vart och när deras anhöriga åkte och för svenskättlingar i USA som söker sina rötter. Totalt innefattar CD-skivan 6521 personer.

OBS! Alla uppgifter i denna CD-skiva är en är en sekundärkälla och bör kontrolleras mot originalet
Utgiven av Gunilla Didriksson,

Linde Bergslags Släktforskar Förening

http://www.lindeforskare.se/

235

 

 

Arkivpärlor från Nora Bergslag

(DISDVD#235)

Från Nora Släktforskarklubb kommer en färsk DVD med massor av lokalhistoria. Gamla Bergslagen och Nora Bergslag.

Täcker det mesta när det gäller järnväg och bergsbruk. Innehåller även domstolsprotokoll, bouppteckningar, 1600 tals kartor, tidningsnotiser, flygfoton, 1 400 fotografier, dagböcker, torpkontrakt, släktutredningar: Ekestubbe, Domar-Pelle och Ahlbom.

En filmsnutt med ett snurrande vattenhjul i Pershyttan, även en inspelning med äldsta rösten från Nora inspelad med fonograf 1908. mm.

 

http://www.noraforskare.se/

257

 

 

Mantalslängder Ljusnarsbergs Församling 1632-1708

(DISCD#257)

 

I november 1640 erhöll Bergslagen genom generalbergsamtet sitt sigill med skriften ”Liusnars kopparbergs signet 1640” och fick därmed kungligt privilegium på bergsfrihet och frälse för de bergsmän som bosatte sig och arbetade under Ljusnarsbergs kopparbruk.

Källforskat och sammanställt av Gunilla Didriksson.

http://didrik.net/till-salu.html

258

 

 

Wedevågs Bruksförsamling 1613 – 1815

(DISCD#258

Wedevågs Bruk bildade en egen bruksförsamling under Lindesberg, vilket innebar att man hade egna husförhörslängder, men födelse-, vigsel- och dödböcker var samma som de övriga i Lindesbergs församling.
Innehåller husförhörslängder, Älvsborgs lösen, mantalslängder, nattvardslängder samt födelse, vigsel och dödsnotiser.

Källforskat och sammanställt av Gunilla Didriksson.

http://didrik.net/till-salu.html