CD/DVD-skivor: Västmanlands län (U)

Uppdaterad 2014-07-05

 

Nr

Framsida

Innehåll

093

 

 

Västerfärnebo Födda 1648-1971,

Vigda 1689-1975, Döda 1689-1971

(DISCD#093)

 

Excelfiler för födda, vigda och döda. Dessutom Wordfil om Västerfärnebogårdar.

 

Utgivare: Västerås Släktforskarklubb http://arosiana.se

165

 

 

Norrbärke, Söderbärke och Norberg (DISCD#165)

Innehåller för Norrbärke Byalängder 1500-1700, Domböcker 1547-1746. För Söderbärke Domböcker 1546-1746 och för Norberg Domböcker 1545-1618.

Materialet har sammanställts av Kjell Vadfors. Materialet på skivan är sökbart.

Skivans innehåll läses med webläsare.

Utgivare: Västerbergslagens Släktforskare.

http://www.genealogi.se/vara-medlemmar/12773

213

 

 

Norbergsskivan

Födde, Vigde, Döde i Norbergs Bergslag 

(DISCD#213)

 

Socknarna Norberg, Karbenning, Västervåla och Västanfors.

Skivan är utgiven av

Släkt- och Bygdeforskarföreningen Engelbrekt

http://www.fcnbb.se

214

 

 

Databas över personer som bott och verkat inom Norbergs Bergslag

(DISCD#214)

 

Socknarna Norberg, Karbenning, Västervåla och Västanfors.

 

Skivan är utgiven av

Släkt- och Bygdeforskarföreningen Engelbrekt

 

http://www.fcnbb.se

224

 

Abraham Abrahamsson Hülpers genealogier. (DISCD#224)

Abraham Abrahamsson Hülpers levde 1734 till 1798 och samlade bl.a. genealogiska fakta som han skrev ner i nio böcker. Under mitten av 1900-talet togs ett kortregister fram som förvaras i Västerås Statsbibliotek. Detta alfabetiska register, som omfattar ca: 40000 namn är nu digitaliserat och finns att köpa på denna skiva. (Excel-fil). Alla böckerna är mikrofilmade och finns att låna från SVAR. Beställningsnummer S00563 tom S00571 (totalt 84 kort).

Innehåll:
1. Adliga slägter och samslägtade Ofrälse Ätter. (358 sidor)
2. Westmanlands och Dala Stifts Prästlängder. (221 sidor)
3. Westerås Slägter, (229 sidor)
4. Ofrälse Stånden och Borgerliga Civil Ätter. (173 sidor)
5. Diverse Slägter. (202 sidor)
6. Ofrälse Slägter. (279 sidor)
7. Ofrälse Slägter i Landsorterne, mäst Wermland. (228 sidor)
8. Grefwe och Friherre Ätter. (418 sidor)
9. Några Store och Läde Män. (236 sidor)

Utgivare: Västerås Släktforskarklubb http://arosiana.se

Skivan kan beställas av Sven Olby