CD/DVD-skivor: Kopparbergs län (W)

Uppdaterad 2014-11-26

 

Nr

Framsida

Innehåll

006

 

 

Falukuriren 1894 - 1928

(DISCD#006)

 

Tidningsartiklar om dala-emigranter.

 

OBS Skivan kan inte längre köpas.

051

 

Sockenstämmor och kyrkorådsprotokoll

i Leksand 1732 - 1862

(DISCD#051)

 

Sammanställt i Leksand av DigitaltArkiv Centrum.

 

OBS Skivan kan inte längre köpas.

108

 

 

Moraskivan

(DISCD#108)

 

Vigda och döda 1662-1930 i Moras församlingar: Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus.

 

Innehåller 66 000 poster. Uppgifter som förekommer förutom namn, datum och bostadsort, är även i förekommande fall ålder, dödsorsak, yrke, make/maka, föräldrar samt andra anteckningar.

 

För perioden 1904-1920 finns även avlidna på Mora sjukstuga samt Mora länslasarett. Detta innebär att även personer från närliggande socknar förekommer.

 

Uppgifterna är insamlade i olika arbets-marknadsprojekt och skivan bör betraktas som ett register och uppgifterna bör kontrolleras mot originalkällorna enligt utgivaren. Materialet på skivan är sökbart.

Utgivare: Ovansiljans Släktforskare.

http://www.dalarotter.se/mora/

 

164

 

 

Grangärde

(DISCD#164)

 

Innehåller Byalängder 1628-1720, Domböcker 1547-1750, Födda, vigda, döda 1628-1730 mm
Materialet har sammanställts av Kjell Vadfors.

 

Materialet på skivan är sökbart.
Skivans innehåll läses med webläsare.
Utgivare: Västerbergslagens Släktforskare. 

http://www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm

165

 

 

Norrbärke, Söderbärke och Norberg

(DISCD#165)

 

Innehåller för Norrbärke Byalängder 1500-1700, Domböcker 1547-1746. För Söderbärke Domböcker 1546-1746 och för Norberg Domböcker 1545-1618.
Materialet har sammanställts av Kjell Vadfors.
Materialet på skivan är sökbart.
Skivans innehåll läses med webläsare.
Utgivare: Västerbergslagens Släktforskare.

 

Mer info: http://www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm

256

 

 

Nya Kopparbergs häradsprotokoll

1639 – 1699

(DISCD#256)

797 digitaliserade fotostatkopior av häradsrättsprotokollen.
Digitaliserade bilder för åren 1642 – 1644 av originalrenovationerna.

Lappkatalogen för Nya Kopparbergs häradsrätt – rättelser & tillägg.

Kortare historik om Ljusnarsbergs församlingn och Nya Kopparbergs häradsrätt.

Förklaring till sökning i Nya Kopparbergs domstolsarkiv.

Leif G:son Nygård 2007.

 

258

 

 

 

Vedevåg bruksförsamling 1613-1815

(DISCD#258)

http://didrik.net/till-salu.html

397

 

 

 

Stora Tuna och Amsberg

(DISCD#397)

Födda, vigda, döda 1641-1901

http://www.fsbb.n.nu/

 

Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge