CD/DVD-skivor:

Västernorrlands län (Y)

Uppdaterad 2017-01-15

 

Nr

Framsida

Innehåll

015

 

 

Tuna församling - Digital kyrkböcker (DISCD#015)

På denna CD hittar du information om en utvald skara personer i Tuna, släktingar till Lars Pehrson i Mälsta och personer från kyrkbänkslängden i Tuna 1820.

Dessa är kopplade till avskrifter av kyrboksidor med länk till den verkliga bild som avskriften grundar sig på.

Läses med webbläsare.

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

019

 

 

Födda . vigda - döda i Ådalen

(DISCD#019)

 

Församlingar: Sollefteå: Boteå, Graninge, Gålsjö, Sånga och Överlännäs.
Kramfors: Bjärtrå, Dal, Gudmundrå, Nora, Nordingrå, Skog, Styrnäs, tosåker, Ullånger, Vibyggerå, och Ytterlännäs

 

Härnösand: Högsjö.

 

Innehåller tre databaser:

Födelsedatabas: 143.000 födda mellan 1687-1920
Vigseldatabas: 31.000 par vigda mellan 1686-1920
Dödbokdatabas: 84.000 döda mellan 1687-1920.

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

 

 

022

 

 

Sidensjö församling

(DISCD#022)

 

Sidensjö 1689-1780, Skorped 1776-1930.
Databasen för Sidensjö består av avskrifter av ministralböcker. Ett komplement till genealogin 'Sidensjö och Skorped släkter och gårdar' av A.G. Näslund, Paul Olsson, Per Sundin och Sven Sundin.

Barn och båtsmän, torpare med familjer. Dödsböckerna innehåller under 1700-talet intressanta personbeskrivningar i prästens anteckningar om den döde i dödsboken. De är direkt avskrivna, men ibland med en modifierad stavning.

 

Hembygds och släktforskare Nolaskogs,

http://www.hsn.nu/

023

 

 

Arnäs kyrka

(DISCD#023)

 

Arnäs 1668-1750 och Trehörningssjö 1864-1930. Elvingska avskrifter - dop vigsel och dödsböcker 1668-1750

 

Av Edith Wastman Bygdom och Georg Lundqvist Bjälsta.

Databasen är ett komplement till Släkter & gårdar i Arnäs av Teo och Per Sundin.

Hembygds och släktforskare Nolaskogs, http://www.hsn.nu/

024

 

 

Själevads kyrka

(DISCD#024)

 

Själevad socken 1785-1820 , utgåva 1 med sökregister i textdokument. Forskare: Edith Westman Bygdom
En fortsättning på Erik A Nylander: Familjeregister för Själevads socken 1681-1785.

 

Avsikten med detta arbete är att skapa en bro från 1820 bakåt i tiden till ‘Familjeregistret 1785’.

 

Hembygds och släktforskare Nolaskogs

 

http://www.hsn.nu/

025

 

 

Grundsunda kyrka 1600-1930

(DISCD#025)

 

Kyrkböcker saknas 1710-1785.
Använda källor bl.a. 'Gods & gårdar', 'Bygd och folk'.

Hembygds och släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

064

 

 

Indals socken släkt och bygd

1535 -1900, version 2

(DISCD#064)

 

Alla födda 1705-17, 1723-1900, vigda större delen av 1800-talet och döda 1801-1929 i Indals socken. Dessutom vissa grenar ner till 1600-talet samt en massa annat som kan vara intressant.

En ny kompletterad upplaga kommer. Då ska förhoppningsvis alla kyrkböckerna vara kollade och inlagda i databasen. Läses med webbläsare. Recension SHF1/00.27

 

Köps via Midälva gen förening

http://midalva.com/

 

076

 

Ett år i Västernorrlands domböcker V 1.3 (DISCD#076)

 

BGm10 - Mål från samlings-CD, men mer detaljerat redovisade. Dessutom ingår namnregister över personer, kartskisser över härader, sockenindelning och vägar.

 

Material från domböckerna ur mål rörande parförhållanden. Detta rör sig om i stort alla typer av sådana mål:
* Ekonomiska tvister.
* Hustrumisshandel.
* Hustrur och män som rymt.
* Lönskalägen, dvs. sexuellt umgänge mellan ogifta.
* Enfalt och tvefalt hor, dvs. sexuellt umgänge där ena respektive bägge var gifta.
* Tidelag.

"Det är målen med lönskalägen som dominerar. Denna aktivitet är ju idag inte straffbar, men den räknades då som ett lagbrott även då samlaget skedde i bästa inbördes samförstånd och någon tredje part inte förfördelades. Det räknas förvisso som ett brott även idag inom strängt religiösa kretsar och andra kulturer, där den interna "bestraffningen" kan vara nog så hård.
Forskningarna rör dock 1700- och 1800-talen.

Omfattar ca 2500 mål varav ca 1000 mål från ca 170 härader och städer för 1796. Dessutom ca 1500 mål från tiden före och efter 1796 från spridda år och områden.
Detta utgör början till ett underlag att göra register över "möjliga fäder" för de födslar där sådan uppgift saknas i kyrkböckerna"
Läses med webbläsare.
Utgivare: Bernhard Granholm, Grums.

E-post: bgm.arkiv@telia.com

 

094

 

 

Domböcker 1640-1780 från Arnäs Grundsunda Nordmaling

(DISCD#094)

 

Avskrifter i Word-dokument av domstolsprotokoll.

 

Även sorterade på städer och ”diverse tema”

 

Utgivare: Teo Sundin,

 

Hembygds och Släktforskare Nolaskogs

 

http://www.hsn.nu/

095

 

 

MEDELPAD CD. Familjeregister för socknarna i Medelpad 1500-1800

(DISCD#095)

 

Följande socknar ingår: Alnö, Attmar, Borgsjö, Galtström, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Lagfors, Liden, Ljustorp, Lögdö, Njurunda, Selånger, Skön, Stöde, Sättna, Torp, Timrå, Tuna, Tynderö.

 

Utgiven av Midälva Genealogiska Förening

 

http://midalva.com/medelpad-cd/

096

 

 

Haverö socken 1600-1850.

Paul Hallberg målare 1734-1789

(DISCD#096)

 

Innehåller efternamns- och ortsregister till HTML-ansedlar och tavlor gjorda i DISGEN8.

Dessutom innehåller CDn levnadsbeskrivning och antavla för målaren Paul Hallberg, bördig från Haverö.

Utgivare: Gudrun F Brännberg.

 

097

Gideå församling 1807-1930

(DISCD#97)

 

http://www.hsn.nu/

134

 

Sidensjö församling (Y) 1689 – 1930 Ver 2

(DISCD#134)

Databasen för Sidensjö fs. 1689-1930 består av avskrifter av ministralaböcker, födelse-,vigsel- och dödböcker, samt genomgång av husförhörslängder. Familjeregistret har utarbetats från de första kyrkböckernas noteringar.

Genom vigselböckernas uppgifter om föräldrar har familjerna kunnat skapas. I detta register finns alla barn upptagna, likaså båtsmän och torpare med familjer. Detta kan vara värdefullt i släktforskarsammanhang.

Dödböckerna innehåller under 1700-talet intressanta personskrivningar i prästens anteckningar om den döde i dödboken.

De är direkt avskrivna, men en modifierad stavning, kärnan i innehållet är bevarat.

Under en period angavs även gravställlets olacering, likaså vilka, som fick sitt lägerställe (vilorum) inne i kyrkan.

Det finns luckor i kyrkobokföringen, varför det kan förekomma osäkra uppgifter.

Detta material ska endast ses som en vägledning i din forskning, för att snabbare kunna hitta igen eventuella borttappade släktingar och att ORININALKÄLLAN alltid är den som gäller.

 

http://www.hsn.nu/

136

 

Ljustorpsbor 1500 – 1800

(DISCD#136)

Ett dokument som är läsbart i anteckningar eller i vilket ordbehandlings-program som helst.

Det innehåller information om hur man installerar Acrobat Reader.

http://www.harnoforskare.se/ .

158

 

Familjer i Gudmundrå socken 1688-1888 (DISCD#158)

Skivan omfattar alla de familjer och i några fall även ensamstående personer som varit bosatta i socknen under den nämnda tiden.

Uppgifterna är hämtade ur Gudmundrå husförhörslängder A1:1-A1:7B samt Gudmundrå födelse- vigsel och dödböcker.

Antal födda under denna tid var näst intill 10000 barn. På skivan finns också en sockenkarta i A4 format med alla 45 byarna och nybyggena utmärkta.

Sammanställningen är gjord i pdf format och kräver Acrobat Reader som kan laddas ner utan kostnad om du inte har den.

Skivan kan beställas av Karin Edvardsson

Tfn 063-862 80 eller e-post karin.edvardsson@telia.com

166

 

Ljustorpsbor 1500-1800

(DISCD#166)

Sammanställd av Folke Åsén och Agneta Olofsson.
Sammanställningen är gjord i pdf format och kräver Acrobat Reader som kan laddas ner utan kostnad om du inte har den.
Skivan är utgiven av Härnösands Släktforskare

Här finns mer information:

http://harnoforskare.se

167

 

Stigsjö byar o gårdar 1600-1800

(DISCD#167)

Skivan omfattar alla de som varit bosatta i socknen under den nämnda tiden.

Sammanställningen är gjord i pdf format och kräver Acrobat Reader som kan laddas ner utan kostnad om du inte har den.

Skivan är utgiven av Härnösands Släktforskare

http://harnoforskare.se

168

 

Nora Tingslag 1700-1799

(DISCD#168)

Sammanställd av Britta Ulander

Sammanställningen är gjord i pdf format och kräver Acrobat Reader som kan laddas ner utan kostnad om du inte har den.

Skivan är utgiven av Härnösands Släktforskare

http://harnoforskare.se

169

 

Viksjö byar o gårdar 1600-1800

(DISCD#169)

Sigurd Sjödins Viksjöbor 1500-1800 har nu omarbetats och överförts till CD (med diverse rättelser och tillägg). Kallas i det nya formatet för Viksjö byar och gårdar 1600 - 1800

Sammanställningen är gjord i pdf format och kräver Acrobat Reader som kan laddas ner utan kostnad om du inte har den.

Skivan är utgiven av Härnösands Släktforskare

http://harnoforskare.se

170

 

Själevad 1681-1820

(DISCD#170)

Själevads socken 1681-1820. Databasen är utarbetad av Edith Westman. Databasen innehåller en avskrift av Erik A Nylander.

Familjeregister för Själevads socken 1681-1785. Personerna för åren 1785-1820 är utarbetad genom avskrift av ministerialböckerna.

Hänvisning finns till sidan i "Familjeregistret". Husförhörslängderna för åren 1785-1820 är ofullständiga, varför avsikten med detta arbete är att skapa en bro från 1820 och bakåt i tiden till "Familjeregistret 1785". På så sätt underlättas sökandet.

Vissa justeringar, rättelser och kompletteringar kommer att göras. Det är ett tidskrävande arbete, men förhoppningsvis kommer det att kunna slutföras.

På denna CD finns inlagt ett sökregister i ett textdokument.

http://www.hsn.nu/

227

 

Sockenskiva med familjeregister för Torp socken 1500-1900

(DISCD#227)

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Torp socken ca 1500-1900. Förutom personregistret innehåller skivan även annan information som kan vara av intresse för dem som forskar på Torp bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne för Torp, kartor, historik över kyrkan i Torp, porträtt på Torpsbor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av Kerstin Åkerberg, Norrtälje, från många olika källor och egen forskning i kyrkoarkiven samt med bidrag från hjälpsamma Torp forskare. Mycket av de tidiga data kommer från MGFs tidigare CD produktion så som Medelpad CD och eftersom en stor del av ättlingarna till kyrkoherden Martinus Laurentii kommer från Torp så finns även data från CD:n av hans ättlingar som MGF producerat med.

Även om CD på vissa grenar innehåller personer födda framtill 1936, så har inte avsikten varit att få till en heltäckande kartläggning av personer fram till 1935 utan andelen av personerna som har bott i socken och finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet och sjunker kraftigt efter år 1900.

CD:n innehåller 21137 personer uppdelat på 5890 familjer. Ca 15000 av personerna är födda på 1800-talet.

Maila beställning till Karl-Ingvar Ångström

http://midalva.com/

228

 

 

Sockenskiva med familjeregister för Tynderö socken 1500-1850

(DISCD#228)

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Tynderö socken ca 1500-1850.

Förutom personregistret innehåller skivan även annan information som kan vara av intresse för dem som forskar på Tynderö bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne för Tynderö, kartor, målare i Tynderö, porträtt på Tynderöbor och avskrift av vigselboken.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av framlidne Folke Åsén och överfört till data och kompletterat av Lennart Lindqvist, Alnö.
CD:n innehåller 3881 personer uppdelat på 1136 familjer.

Maila beställning till Karl-Ingvar Ångström

http://midalva.com/

229

 

 

Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken 1500-1900

(DISCD#229)

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Sättna socken ca 1500-1900.

Förutom personregistret innehåller skivan även annan information som kan vara av intresse för dem som forskar på Sättna bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne för Sättna, kartor, porträtt på Sättnabor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av framlidne Folke Åsén och överfört till data och kompletterat av Gudrun F Brännberg m fl.

CD:n innehåller 8608 personer uppdelat på 2939 familjer. Även om CD:n på vissa grenar innehåller personer födda framtill 1919, så har inte avsikten varit att få till en heltäckande kartläggning av personer fram till dess utan andelen av personerna som har bott i socken och finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet.

Maila beställning till Karl-Ingvar Ångström
Här finns mer information: Medelpadsrötter

245

 

 

Databasen Kråken 7c

(DISCD#245)

CD med totalt 190 000 personer. Kärnsocknar är Nordmaling, Bjurholm, Grundsunda, Gideå och Trehörningsjö där alla som gjort avtryck finns med fram till att sekretessen klipper till på 1920-talet.

I databasen Kråken tillkommer nu även Umeå Lands 1700-tals del som en ny kärnsocken. Dessutom mycket material från de omkring liggande socknarna.

I priset ingår också Anarkiv 6.1 Light version för att kunna köra databasen och lägga till egna anteckningar och personer.

Skelleftebygdens Släktforskare http://skelleftea.org/forening/fss/kraken.htm

Ytterligare specificerad info finns på www.sikhallan.se

261

 

 

Hemsö-adeln eller Daniel Erssons ättlingar (DISCD#261)

Citat: ur ”Hemsösläkter” av Daniel Lundgren. Hvad som om honom är med visshet bekant är, att han varit besutten bonde i Utanö från år 1595 och åtminstone intill år 1630.

Härnösand Släktforskare.

http://harnoforskare.se

303

 

Medelpad CD 1500 – 1800, utgåva 2

(DISCD#303)

Familjeregister för Medelpad utgåva nr 2

Midälva Genealogiska Förening Copyright.

 

http://midalva.com/medelpad-cd/

364

 

Björna 1796 – 1900, version 1

(DISCD#364)

 

Hembygds och Släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

 

365

 

Gideå församling 1807-1920, version 1

(DISCD#365)

 

Hembygds och Släktforskare Nolaskogs

http://www.hsn.nu/

 

 

Junsele

 

Familjeregister för samtliga byar i Junsele socken, åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 1988 uppdaterad och lagd på Cd 2005. Sidor 103

 

Fjällsjö

 

Familjeregister för samtliga byar i Fjällsjö med Bodum socken,
åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 1989 uppdaterad och lagd på Cd 2005. Sidor 148

 

Häggdånger

 

Familjeregister för samtliga byar i Häggdånger socken, åren 1600 till ca 1800. Färdigställd 2008 och lagd på Cd. Sidor 213

 

Ytterlännäs

 

Familjeregister för samtliga byar i Ytterlännäs socken,

åren 1530 till ca 1800. Färdigställd 2008 och lagd på Cd. Sidor 334

 

Sollefteå

 

Familjeregister för samtliga byar i Sollefteå socken, åren 1530 till ca 1800