CD/DVD-skivor: Jämtlands län (Z)

Uppdaterad 2014-07-06

 

Nr

Framsida

Innehåll

116

 

 

Familjer i Fors socken 1689-1890

(DISCD#116)

Fors socken ligger i östra Jämtland och omges av socknarna Hällesjö, Håsjö, och Ragunda i Jämtland, Graninge i Ångermanland samt Liden i Medelpad. 
Familjer i Fors är en sammanställning av de familjer som var skrivna i Fors 1689-1890. Enligt födelseböckerna föddes under den tiden 4657 barn i socknen. Anteckningar om födslar i dessa böcker saknas för perioden 1719-1725.
På skivan finns även de soldater som under samma tid var skrivna på sina respektive rotar i socknen.
Sammanställningen är gjord i pdf-format och kräver därför programmet AcrobatReader vilket kan laddas ner kostnadsfritt på Internet. 
Köpes genom Sven Edvardsson som även producerat cd-skivan.
Adress Drommenvägen 15, 831 71 Östersund. E-post sven.edvardsson@telia.com.  

117

 

 

Familjer i Håsjö sn 1689-1891

(DISCD#117)

 

Familjer i Håsjö är en sammanställning alla familjer som var bosatta i socken 1689-1891. Materialet är hämtat ur Håsjö husförhörslängder AI:1 - AI:8 samt ur födelseböckerna C:1 - C:5.
I sammanställningen finns även de soldater som under samma tid var stationerade på sina rotar i socknen.
Sammanställningen är gjord i pdf-format och kräver därför programmet AcrobatReader vilket kan laddas ner kostnadsfritt på Internet. 
Köpes genom Sven Edvardsson som även producerat cd-skivan.
Adress Drommenvägen 15, 831 71 Östersund. E-post sven.edvardsson@telia.com. 

118

 

 

Familjer i Hällesjö sn 1689-1899

(DISCD#118)

 

Skivan är en sammanställning alla familjer som varit bosatta i socken 1689-1899. Grundmaterialet är hämtat ur Hällesjö husförhörslängder AA1:1 (rekonstruktion) och A1:1- A1:8 och ur födelseböckerna.
I materialet finns även ca 120 soldater som under samma tid var stationerade på rotar i Hällesjö.
Sammanställningen är gjord i pdf-format och kräver därför programmet AcrobatReader vilket kan laddas ner kostnadsfritt på Internet. 
Köpes genom Sven Edvardsson som även producerat cd-skivan.
Adress Drommenvägen 15, 831 71 Östersund. E-post sven.edvardsson@telia.com

129

 

 

Bouppteckningsregister Jämtlands län

(DISCD#129)

 

Register över bouppteckningar ingående i samtliga tingslags häradsrätters samt rådhusrättens och magistratens  i Östersund arkiv härad.

 

Det omfattar för samtliga tingslag samt Östersunds stad bouppteckningar inlämnade t.o.m. 1903.

 

För Hackås och Näs, Offerdals, Ovikens, Sunne samt Undersåkers tingslag  fram t.o.m. 1916.

Registret omfattar även vissa bouppteckningar som påträffats i andra arkivbildares arkiv.

 

De äldsta av dessa är från 1600-talet.

 

Producerat av Landsarkivet i Östersund

 

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

 

130

 

 

Ministerialregister Jämtlands län

(DISCD#130)

 

Registret över födda, vigda, döda och flyttade personer.

Det omfattar 300 000 poster som har upprättats av Landsarkivet i Östersund.

 

Grafisk och teknisk utformning har utförts av Riksarkivet SVAR.

http://webbutik.riksarkivet.se/se/

 

 

131

 

 

Emigranter från Härjedalen

(DISCD#131)

 

Personakter över 4500 emigranter framtagna i ett projekt i ABF's regi.

Basuppgifterna kommer huvudsakligen från Ragunda EmigrantCentrum i Hammarstrand. Dessa har kompletterats med uppgifter från kyrkböcker, "Emigration o immigration 1851-1899 i Härjdalens kommun" samt "Härjedalen Heritage"

 

Producenten påpekar att detta är en andrahandskälla och är tacksam för information om eventuella felaktigheter och kompletteringar om ytterligare emigranter.

MS Works-databas.

 

Köpes genom ABF Härjedalen, 0680-718218

157

 

 

Familjer i Ragunda sn Del 2 1785-1888 (DISCD#157)

 

Skivan är en sammanställning om de familjer som var skrivna i Ragunda socken 1785-1888 och kan ses som en påbyggnad till "Familjer i Ragunda en sockengenealogi" skriven av Staffan Lindqvist.

 

Källmaterialet till sammanställningen är taget från Ragunda husförhörslängder A!:1-A1:8 samt Ragunda födelse- vigsel och dödböcker.

Sammanställningen är gjord i pdf-format och kräver därför programmet AcrobatReader vilket kan laddas ner kostnadsfritt på Internet.

 

Köpes genom Sven Edvardsson:-

Tfn 063-862 80 eller e-post sven.edvardsson@telia.com.

177

 

 

Hammerdals socken 1600-1750

(DISCD#177)

Skivan är en sammanställning om Ägarna - brukarna av alla gårdarna i alla byar i Hammerdals socken mellan 1600 och 1750.

 

Sammanställningen gjord av Björn Espell, Frösön.
Köpes genom Björn Espell 063-10 27 89

320

 

 

 

En historisk resa genom Kalls församling i Jämtlands län under 4 sekler 1617 – 2008 version 2

(DISCD#320)

Släktforskare: Donald Monvall

Programkonstruktör: Sören Monvall

INNEHÅLL:
- Inledning
- Anvisningar hur jag söker
- Fastighetsägare i Kall 1679-1943
- Färgfoton över de flesta byar
- Färgfoton över samtliga läsbara gravstenar på Kalls kyrkogård
- Förteckning över präster och övriga i Kallsförsamling
- Skivan innehåller alla husförhörslängder  1783 - 1911.
- Födelseböcker för tiden 1695-1991.
- Dödböcker för tiden 1688-2008
- Vigselböcker 1718-1949
- Sammanställning över samtliga som folkbokförts i Kall församling under tiden 1685-1991 i filen "Byar, släkter, gårdar och personer i Kall".
- Kommunala beslut 1888-1973.
- Urval av händelser från lokala tidningar 1877-1997.
- Förteckning över lärare
- Förteckning över dödsorsaker
- Domar mot Kallbor 1910-1973
- Förteckning över befolkningsutvecklingen
- Källor

Fel du hittar kan tacksamt anmälas till Donald Monvall på epost:

donald.monvall@comhem.se